global
wrap-menu-top
wrap-menu-global
Menu
horizon-top
horizon-top

HIGH:FIVE MENER...

Blogs

Siden 2006, hvor High:five blev startet, har vi haft besøg af delegationer fra USA, Rusland, Sydafrika, Japan, Singapore og adskillige lande fra Europa og Østeuropa. Og vi har været inviteret til Sverige, Norge, Rumænien, Estland, Japan og Singapore for at holde oplæg ved konferencer.

 

De fleste af de mennesker, som vi har mødt, er politikere, ledere eller ansatte hos myndigheder eller NGO’er. ”Hjælpemennesker”, der har viet deres liv til at hjælpe udsatte personer med at få et bedre liv. I den bedste hensigt.  

 

I kraft af min stilling som direktør i High:five, har jeg netop deltaget som gæstetaler ved ”Yellow Ribbon” konferencen i Singapore. Her var 460 deltagere fra 26 forskellige lande samlet for at drøfte resocialisering. Se mere på: https://highfive.net/da/nyheder/highfive-i-singapore
 

Af Ole Hessel, direktør


Mediernes sensationshungrende beskrivelser af ekstreme kriminelle handlinger efterlader det indtryk, at der bag statistikkerne og fængslernes tykke mure gemmer sig en horde af vanvittige mennesker, der løber rundt og skyder efter alt, hvad der bevæger sig.

 

De drabelige historier rammer følelser og kalder på politisk beslutsomhed og handlekraft.

Der slås hårdt ned. Hårdere straffe og hårdere afsoning.

Af Ole Hessel, direktør

 

Da High:five startede i 2006, sad vi 5 personer rundt om et bord og debatterede i dagevis. 

 

Vores opgave var at bringe tidligere straffede unge i job eller uddannelse. 

Vi havde øget udfordringen med målet om, at de unge ikke kun skulle have muligheden. De skulle også forblive i en ny livsstil, hvor de sagde farvel til kriminalitet, tjente deres egne penge på legal vis og betalte skat.