global
wrap-menu-top
wrap-menu-global
Menu
horizon-top
horizon-top

HIGH:FIVE MENER...

Frivillig fredag

12. oktober 2011

Frivillig fredag – corporate volunteering.

Fredag den 30. Sep. 2011 fejrede Danmark den nye årlige frivillighedsdag: ”Frivillig Fredag”.

 

Dagen er indført at socialministeren i anledning af, at 2011 er udnævnt til europæisk år for frivilligt arbejde.

 

Frivilligrådet, der bl.a. havde til opgave at koordinere ”Frivillig Fredag” for socialministeren, valgte blandt andet at bruge dagen til at synliggøre potentialet i corporate volunteering, hvor virksomheder tog et aktivt samfundsansvar ved at lade de ansatte yde en frivillig social indsats i arbejdstiden.

 

Som tema for ”Corporate Volunteering – Frivillig Fredag” valgte man: Integration på arbejdsmarkedet af udsatte unge, der har svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse.

På frivillighedsdagen åbnede virksomhederne uforpligtende dørene og gav udvalgte og interesserede medarbejdere mulighed for at være frivillig mentor for en udsat ung for en dag, og vise de unge deres arbejdsplads gennem endagspraktik.

 

”Corporate Volunteering – Frivillig Fredag” var således en uforpligtende mulighed for virksomheder og deres ansatte for at møde nogle af de unge og derigennem synliggøre potentialet i at ansætte unge, der er motiveret for at få en ekstra chance på arbejdsmarkedet. Samtidig gav dagen de unge en mulighed for at afprøve deres forventninger til forskellige typer af jobs.

 

Social Innovation House har i samarbejde med High:Five og Jysk Børneforsorg udviklet og tilrettelagt ”Corporate Volunteering Program – Frivillig Fredag” for Frivilligrådet. Det var vederlagsfrit at deltage i programmet.

 

Læs bl.a. udtalelser fra deltagere i Frivillig Fredag.

Stor Succes!

Frivillig fredag er blevet afviklet med stor succes.

Frivillig fredag var dagen, hvor virksomhederne åbnede døren for indsatte i danske fængsler, som gerne ville ud i en endagspraktik.

Alle parter har fået meget ud af dagen.

 

Læs mere under nyheder.

 

Læs bl.a. udtalelser fra deltagere i Frivillig Fredag.

Right