global
wrap-menu-top
wrap-menu-global
Menu
horizon-top
horizon-top

HIGH:FIVE MENER...

Pressmedd.: Fra fængsel til job

1. februar 2017

Kriminalforsorgen i Syddanmark og High:five har i dag udsendt følgende pressemeddelelse omkring et formelt samarbejde:

 


Fra fængsel til job

 

- Forpligtende samarbejde får flere afsonere ud i job eller uddannelse efter afsoning

 

Job og uddannelse kan være en vej ud af kriminalitet. Vejen hertil kan dog synes meget lang for mange afsonere i landets fængsler.

 

Kriminalforsorgen i Syddanmark og organisationen High:five har derfor indgået et formelt samarbejde i Syddanmark, som skal sikre, at afsonere får lettere ved at komme i ordinært arbejde eller uddannelse direkte efter afsoning. Det nedbringer risikoen for tilbagefald til kriminalitet betydeligt.

 

Konkret betyder det intensiverede samarbejde, at Kriminalforsorgen inddrager High:five i de tilfælde, hvor det vurderes at en afsoner kan få glæde af High:fives indsats.

High:fives opgave består i at bygge bro mellem afsoneren og virksomheder uden for murene.

High:five afholder løbende samtaler med motiverede indsatte for at afklare, om ansøgeren matcher erhvervslivets krav.

For at komme i betragtning til at få hjælp stilles der krav om, at ansøgerne har viljen og motivationen til at starte i arbejde eller uddannelse, ikke længere begår kriminalitet og er stoffri.

Afsonerens løsladelse og overgang til job eller uddannelse, følges efterfølgende intensivt af parterne.

 

Samarbejdet betyder ydermere, at High:five afholder åben rådgivning for afsonere i Kriminalforsorgens institutioner. Parterne vil ligeledes også fremover arrangere virksomhedsbesøg på fængsler og i arresthuse for at øge virksomhedernes interesse for at ansætte afsonerne, når de løslades.

 


 

Kontakt

For yderligere oplysninger kontakt:


 

Fakta

 

High:five

 

  • High:five blev etableret i 2006 af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar, som rådgiver beskæftigelsesministeren om virksomheders sociale ansvar. Organisationen er landsdækkende og har til opgave at bistå landets virksomheder med at ansætte tidligere straffede i ordinære jobs eller uddannelsesforløb. High:five er finansieret af Satspuljemidler, og H.K.H. Prins Joachim er protektor for organisationen.

 

  • High:fives krav til de unge er, at de

–         Kan og vil arbejde (er motiverede og arbejdsmarkedsparate)

–         Har lagt al kriminalitet bag sig

–         Er stoffri

–         Har en fast bopæl

 

 

Right