global
wrap-menu-top
wrap-menu-global
Menu
horizon-top
horizon-top

Virksomhedsforum for Socialt Ansvar

Virksomhedsforum for Socialt Ansvar, eller blot VFSA, består af en række danske erhvervsfolk, som rådgiver beskæftigelsesministeren om virksomhedernes sociale ansvar. 

Medlemmerne af VFSA er alle personligt udpeget af beskæftigelsesministeren. Adm. direktør Sven A. Blomberg, BRFkredit står i spidsen for forummet som formand.  

I deres virksomheder – der tilsammen beskæftiger mere end 100.000 ansatte – arbejder man aktivt med at finde nye former for samarbejde omkring sociale opgaver.
 
Hvad laver VFSA?
Virksomhedsforummets hovedformål er at virke som drivkraft i arbejdet for at begrænse social udstødning og at styrke integrationen på arbejdsmarkedet. Det sker gennem en række forskellige aktiviteter, bl.a. som rådgivende organ for beskæftigelsesministeren. Læs mere her 

Netværkets medlemmer deltager i den aktuelle debat om virksomhedernes sociale ansvar og inspirerer andre arbejdsgivere til at fremme den sociale trivsel hos både medarbejdere og i virksomhedernes omgivende lokalsamfund. 

Du kan få mere at vide om Virksomhedsforum for Socialt Ansvar og dets arbejde hos Virksomhedsforummets sekretariat.