global
wrap-menu-top
wrap-menu-global
Menu
horizon-top
horizon-top

HIGH:FIVE MENER...

Blogs

Folketingsvalget er afholdt.

Politikerne har i valgkampen oftest debatteret i en god og respektfuld tone.

Befolkningen har i stort tal afgivet deres stemme.

Mandaterne er fordelt efter befolkningens ønske.

Nu er det op til de folkevalgte at finde retningen for fremtidens Danmark.

 

På tv drøfter politikerne og kommentatorerne, hvem der vandt valget.

Min holdning er, at demokratiet vandt!

Nu skal vi acceptere udfaldet og respektere folkets beslutning. Det er kernen i et demokrati.

 

Så er vi der igen. Endnu en debat om forholdene i danske fængsler.

 

”Nyt fængsel”. ”Eget toilet”. ”Eget tv”. ”De lever bedre, end man gør udenfor fængslerne”.

 

Det er bare nogle af kommentarerne, der i øjeblikket flyver rundt omkring forholdene i Storstrøms fængsel. Det lyder næsten som om, at det er fedt at være i fængsel.

 

Kommentarerne er ofte fremsat af folk, der ikke aner en hujende fis om de reelle forhold – ud over, hvad journalisterne vælger at vise, eller avisoverskrifterne efterlader af indtryk.

Er straffen for kriminalitet effektiv? Det ved vi ikke, for vi kender ikke målet.

Når en virksomhed sætter sig for at øge fx produktion, salg eller overskud, så tager de udgangspunkt i nuværende forhold for at sætte nye ambitiøse, men realistiske mål.


Kunne man forestille sig, at virksomheden ikke målte på, om de så også nåede målet.

Nej – vel?!

 

Det forholder sig anderledes, når det danske samfund straffer borgere, der begår kriminalitet.

 

Siden 2006, hvor High:five blev startet, har vi haft besøg af delegationer fra USA, Rusland, Sydafrika, Japan, Singapore og adskillige lande fra Europa og Østeuropa. Og vi har været inviteret til Sverige, Norge, Rumænien, Estland, Japan og Singapore for at holde oplæg ved konferencer.

 

De fleste af de mennesker, som vi har mødt, er politikere, ledere eller ansatte hos myndigheder eller NGO’er. ”Hjælpemennesker”, der har viet deres liv til at hjælpe udsatte personer med at få et bedre liv. I den bedste hensigt.  

 

I kraft af min stilling som direktør i High:five, har jeg netop deltaget som gæstetaler ved ”Yellow Ribbon” konferencen i Singapore. Her var 460 deltagere fra 26 forskellige lande samlet for at drøfte resocialisering. Se mere på: https://highfive.net/da/nyheder/highfive-i-singapore
 

Af Ole Hessel, direktør


Mediernes sensationshungrende beskrivelser af ekstreme kriminelle handlinger efterlader det indtryk, at der bag statistikkerne og fængslernes tykke mure gemmer sig en horde af vanvittige mennesker, der løber rundt og skyder efter alt, hvad der bevæger sig.

 

De drabelige historier rammer følelser og kalder på politisk beslutsomhed og handlekraft.

Der slås hårdt ned. Hårdere straffe og hårdere afsoning.

Af Ole Hessel, direktør

 

Da High:five startede i 2006, sad vi 5 personer rundt om et bord og debatterede i dagevis. 

 

Vores opgave var at bringe tidligere straffede unge i job eller uddannelse. 

Vi havde øget udfordringen med målet om, at de unge ikke kun skulle have muligheden. De skulle også forblive i en ny livsstil, hvor de sagde farvel til kriminalitet, tjente deres egne penge på legal vis og betalte skat.