global
wrap-menu-top
wrap-menu-global
Menu
horizon-top
horizon-top

HIGH:FIVE MENER...

Følelsespolitik

Primære faneblade

Af Ole Hessel, direktør


Mediernes sensationshungrende beskrivelser af ekstreme kriminelle handlinger efterlader det indtryk, at der bag statistikkerne og fængslernes tykke mure gemmer sig en horde af vanvittige mennesker, der løber rundt og skyder efter alt, hvad der bevæger sig.

 

De drabelige historier rammer følelser og kalder på politisk beslutsomhed og handlekraft.

Der slås hårdt ned. Hårdere straffe og hårdere afsoning.

Konsekvenspolitikken pakkes ind i en 15 siders flerårsaftale for Kriminalforsorgen, hvor kun 5 linjer handler om at ændre den indsattes liv fra kriminel til skatteborger. 

 

Virkeligheden er, at det er ganske få personer, der står bag de ekstreme handlinger, der danner grundlaget for de politiske beslutninger. Men hvem gider at læse om handelsskoleeleven, der røg 3 måneder i fængsel, fordi han holdt rivalerne væk fra kæresten med knytnæver. Det sælger jo ikke aviser.

 

Problemet med nutidens politiske beslutninger er, at de udspringer af følelser og ikke fakta.

 

Stramningerne i flerårsaftalen er måske retfærdige for de få, der står bag de ekstreme handlinger, men de rammer alle – også handelsskoleeleven.

 

Det ensidige fokus, avisernes overskrifter og politikernes retorik, efterlader samtidig det indtryk i befolkningen, at alle kriminelle er udenfor terapeutisk rækkevidde.

Det øger fordommene, hvilket begrænser mulighederne for inklusion i den normale verden, som langt de fleste drømmer om at blive en del af, når de har afsonet deres velfortjente straf.

Retorikken efterlader billeder, der ikke ligner virkeligheden. Og når vi stiller en tidligere straffet i døren til virksomheden, er det ikke usædvanligt, at vi mødes af lederens undrende blik og ordene: ”er han virkelig kriminel?”.

 

Der er behov for et OPRÅB, og det kommer her:

 

Kære journalister.

Jeres vedholdende fokus på WOW-effekt øger afstanden mellem fantasi og virkelighed.

En mere retvisende beskrivelse af virkeligheden vil skabe muligheder og ikke begrænsninger.  

 

Kære politikere.

Stik fingeren lidt dybere ned i jorden, inden I træffer politiske beslutninger, der måske nok er berettigede for de få, men ødelæggende for de fleste.

 

Det er vores vurdering, at langt de fleste, der afsoner en dom, faktisk ønsker at forlade kriminaliteten til fordel for et normalt liv. Og det er vel bedre, at de kommer retur til samfundet som skatteborgere end som kriminelle.

 

Hvem vil I helst selv have som Jeres kommende nabo?