global
wrap-menu-top
wrap-menu-global
Menu
horizon-top
horizon-top

HIGH:FIVE MENER...

Målet definerer rejsen!

Primære faneblade

Er straffen for kriminalitet effektiv? Det ved vi ikke, for vi kender ikke målet.

Når en virksomhed sætter sig for at øge fx produktion, salg eller overskud, så tager de udgangspunkt i nuværende forhold for at sætte nye ambitiøse, men realistiske mål.


Kunne man forestille sig, at virksomheden ikke målte på, om de så også nåede målet.

Nej – vel?!

 

Det forholder sig anderledes, når det danske samfund straffer borgere, der begår kriminalitet.

 

Når vi straffer kriminalitet, er det en reaktion, som skal tilgodese hensynet til offeret, og afskrække andre fra at gøre noget lignende.

Men målet er vel også, at gerningsmanden skal holde op med at handle på den måde fremover og ændre sit liv til det bedre. Ellers kommer der jo blot nye ofre.

 

Ved vi om vi opnår det?

Nej – for vi måler ikke på det!

 

Vi måler på antal anmeldte forbrydelser og opklaringsprocenten af dem.

Vi måler på straffene – antallet, strafmåderne og længden af straffene.


Og når vi så vil måle på, om gerningsmanden har lært noget af straffen, så måler vi på recidiv – altså tilbagefald til kriminalitet.

 

Tilbagefald til kriminalitet defineres iflg. Kriminalforsorgen som:

… tilbagefald til ny ubetinget dom eller ny betinget dom med tilsyn (…). Recidivperioden regnes fra det tidspunkt, hvor klienten løslades (…) og den maksimale individuelle opfølgningsperiode er to år."


Man måler altså kun på, hvor mange der begår en forbrydelse igen inden for 2 år efter løsladelse.

Man måler ikke på, om de løsladte ændrer adfærd og lever et kriminalitetsfri liv bagefter.

 

I Danmark ligger recidiv på omkring 30 %.

Med en frisk parallel til den private virksomhed svarer det vel til, at 30 % af produkterne returneres som defekte.

 

Med recidiv-tallet måler vi altså på, om straf ikke virker.

Hvad med at måle på, om det virker, og hvordan det virker.

 

Man kunne spørge politikerne, hvad målet egentlig er med at straffe en person.

Er det, at de lader være med at begå samme forbrydelse?

Er det, at de lader være med at begå alle typer af forbrydelser?

Eller er det, at de holder op med at begå kriminalitet, får sig en uddannelse eller et job og bidrager positivt til det danske samfund, så vi undgår nye ofre?

 

For at definere, hvilken rejse vi skal ud på, så skal vi kende det reelle udgangspunkt.

Vi må drøfte, hvilken effekt vi ønsker, og så må vi måle på, om vi når det.

Hvis vi ikke når det ønskede mål, må vi drøfte, hvad der skal ændres.

 

Hvis vi altså tør!