global
wrap-menu-top
wrap-menu-global
Menu
horizon-top
horizon-top

HIGH:FIVE MENER...

Nanna Bremss blog

Når et menneske begår kriminalitet, skal han eller hun straffes. Der skal være en konsekvens.


At straffe lovovertrædelser skal afholde andre fra at gøre det samme. Det skal virke forebyggende.

Fængslerne skal motivere dømte til at leve et lovligt liv efter afsoning. Det er også forebyggelse.

 

Samfundets mål er altså tydelige. Begår du kriminalitet, bliver du straffet. Du skal lade være med at begynde, og du skal stoppe, hvis du er i gang.

 

Kære politiker

 

Du skal i løbet af 2021 lave en ny flerårsaftale for Kriminalforsorgen.

Spørgsmålet til dig er, om du kun vil løse udfordringerne, eller også forbedre resultaterne af straf?

 

Nyhedsstrømmen taler sit tydelige sprog. Kriminalforsorgen er presset.

Et fåtal af hårde indsatte belaster mange ansatte. Medierne efterlader et indtryk af kaos.

Der skal handles politisk. Men vent lige et øjeblik!

 

Du har givet Kriminalforsorgen 2 opgaver:

Den skarpe iagttager har bemærket, at High:five i samarbejde med fængslerne løbende inviterer virksomhederne på besøg bag tremmer.

Hvorfor? For at nedbryde fordomme!

 

Fordomme opstår, når holdninger udspringer af uvidenhed.

Fordomme blokerer for fornuft. Vi isolerer andre. Og dermed også os selv.

 

Der findes næppe den borger i Danmark, der ikke har en holdning til kriminelle, dømte, indsatte i fængslerne, fængslernes indretning osv.

Af Ole Hessel, direktør

 

Slip kontrollen, ræk hånden frem til samarbejde og skab bedre resultater

 

FN’s Verdensmål er i manges tanker og fylder stadig mere i den offentlige debat.

 

High:fives arbejde handler om ”Anstændigt arbejde til alle” (verdensmål nr. 8) og ”Partnerskaber” (verdensmål nr. 17).

 

Det er ”indpakningen”, men hvad er ”indholdet”?

 

De fleste ved, at High:five arbejder for at skabe ordinære (anstændige) jobs til tidligere straffede.

Folketingsvalget er afholdt.

Politikerne har i valgkampen oftest debatteret i en god og respektfuld tone.

Befolkningen har i stort tal afgivet deres stemme.

Mandaterne er fordelt efter befolkningens ønske.

Nu er det op til de folkevalgte at finde retningen for fremtidens Danmark.

 

På tv drøfter politikerne og kommentatorerne, hvem der vandt valget.

Min holdning er, at demokratiet vandt!

Nu skal vi acceptere udfaldet og respektere folkets beslutning. Det er kernen i et demokrati.

 

Så er vi der igen. Endnu en debat om forholdene i danske fængsler.

 

”Nyt fængsel”. ”Eget toilet”. ”Eget tv”. ”De lever bedre, end man gør udenfor fængslerne”.

 

Det er bare nogle af kommentarerne, der i øjeblikket flyver rundt omkring forholdene i Storstrøms fængsel. Det lyder næsten som om, at det er fedt at være i fængsel.

 

Kommentarerne er ofte fremsat af folk, der ikke aner en hujende fis om de reelle forhold – ud over, hvad journalisterne vælger at vise, eller avisoverskrifterne efterlader af indtryk.

Er straffen for kriminalitet effektiv? Det ved vi ikke, for vi kender ikke målet.

Når en virksomhed sætter sig for at øge fx produktion, salg eller overskud, så tager de udgangspunkt i nuværende forhold for at sætte nye ambitiøse, men realistiske mål.


Kunne man forestille sig, at virksomheden ikke målte på, om de så også nåede målet.

Nej – vel?!

 

Det forholder sig anderledes, når det danske samfund straffer borgere, der begår kriminalitet.

 

Siden 2006, hvor High:five blev startet, har vi haft besøg af delegationer fra USA, Rusland, Sydafrika, Japan, Singapore og adskillige lande fra Europa og Østeuropa. Og vi har været inviteret til Sverige, Norge, Rumænien, Estland, Japan og Singapore for at holde oplæg ved konferencer.

 

De fleste af de mennesker, som vi har mødt, er politikere, ledere eller ansatte hos myndigheder eller NGO’er. ”Hjælpemennesker”, der har viet deres liv til at hjælpe udsatte personer med at få et bedre liv. I den bedste hensigt.  

 

I kraft af min stilling som direktør i High:five, har jeg netop deltaget som gæstetaler ved ”Yellow Ribbon” konferencen i Singapore. Her var 460 deltagere fra 26 forskellige lande samlet for at drøfte resocialisering. Se mere på: https://highfive.net/da/nyheder/highfive-i-singapore
 

Af Ole Hessel, direktør


Mediernes sensationshungrende beskrivelser af ekstreme kriminelle handlinger efterlader det indtryk, at der bag statistikkerne og fængslernes tykke mure gemmer sig en horde af vanvittige mennesker, der løber rundt og skyder efter alt, hvad der bevæger sig.

 

De drabelige historier rammer følelser og kalder på politisk beslutsomhed og handlekraft.

Der slås hårdt ned. Hårdere straffe og hårdere afsoning.