global
wrap-menu-top
wrap-menu-global
Menu
horizon-top
horizon-top

HIGH:FIVE MENER...

Konceptbeskrivelse

17. september 2014

High:five er det første kriminalitetsforebyggende initiativ i Danmark, som er startet af et netværk af danske virksomheder. Med opstarten af High:five har socialt ansvarlige virksomheder således engageret sig aktivt i inklusion af tidligere straffede på arbejdsmarkedet.

 

 

Kriminalitetsforebyggende initiativ - Konceptbeskrivelse


Åben Koncept- og metodebeskrivelsen
– pdf


Initiativet styrker på den ene side virksomhedernes sociale engagement, og på den anden side øger det mulig­hederne for, at en udsat gruppe i samfundet kan få en chance for at skabe sig et nyt liv.

High:five har siden 2006 udviklet og forfinet en metode som uafhængig, koordinerende brobygger mellem offent­lige myndigheder og private virksomheder, og metoden har dokumenteret succes. Opgaven har ikke været let:
Vi har diskuteret og debatteret, vi har prøvet af, valgt til og valgt fra. Med offentliggørelsen af denne koncept- og metodebeskrivelse ønsker vi åbent at formidle High:fives metode og erfaringer.

Konceptbeskrivelsen er tænkt som en ”lærebog”, og vi håber, at den vil tjene til både dokumentation og inspiration. Koncept- og metodebeskrivelsen er udarbejdet på en måde, så den kan være både:

  • et arbejdsredskab for ansatte i High:five
  • en metodebeskrivelse for interessenter
  • en inspirerende håndbog for personer eller organisationer, der ønsker at arbejde tværgående.


På baggrund af en stor udenlandsk interesse for High:fives arbejde er håndbogen ligeledes oversat til engelsk. 

For at sikre en måling af vores resultater og optimering af vores indsats tilstræber vi korte, strukturerede processer i vores arbejde. Da de unge, virksomhederne og de enkelte situationer er vidt forskellige, vil vores aktiviteter imidlertid også bero på individuelle, situationsbestemte vurderinger.

Det er mit håb, at koncept- og metodebeskrivelsen vil tjene til fremme af den sociale ansvarlighed i samfundet til glæde for den enkelte og for samfundet som helhed.

Hvis du ønsker yderligere information, står High:fives ansatte gerne til rådighed.

 

 

 

Åben Koncept- og metodebeskrivelsen – pdf

 

 

 

High:five konceptbeskrivelse

Left