global
wrap-menu-top
wrap-menu-global
Menu
horizon-top
horizon-top

HIGH:FIVE MENER...

Åbent brev: Kære politiker – her er vejen til succes!

30.juli 2021

Kære politiker – her er vejen til succes!
 

Der løslades ca. 8.000 mennesker fra danske fængsler hvert år.

Ifølge Danmarks Statistik begår 66 % af de løsladte kriminalitet igen.

Deres fortsatte kriminalitet koster staten 7,4 milliarder kroner.

 

Folketinget skal i år forhandle ny flerårsaftale for Kriminalforsorgen.

Udfaldet af disse forhandlinger er afgørende for, hvor stor succes Kriminalforsorgen og deres samarbejdspartnere får med at forebygge og nedbringe gentagen kriminalitet.

 

Mange har budt ind med forslag til de folkevalgte politikere. Her er High:fives.

 

I bør drøfte og tage beslutning om 4 ting:

 

Stands ulykken

Kriminalforsorgen bløder. Der er for mange indsatte til for få ansatte.

Kriminalforsorgen har som bekendt to opgaver.

At sikre afsoning af straffen og at forebygge kriminalitet efter løsladelse.

På grund af ressourcemangel har man stort set kun tid til at løse den første opgave.

Der skal tilføres flere ressourcer. Det standser blødningen, men heler ikke såret.

 

Forebyggelse under afsoning

Dommen er fængslingen, som sker af hensyn til ofrene og den generelle retsopfattelse.

Afsoningstiden skal målrettet bruges på at forebygge, at det sker igen, ved at:

1)      Afdække den adfærd, der ligger bag den kriminelle handling

2)      Behandle og ændre adfærden

3)      Kvalificere indsatte til et lovligt liv med hjælp fra erhvervslivet og

4)      Hjælpe de indsatte fra fængsel og i job ved løsladelsen

 

Alle punkter er vigtige for at forebygge gentagen kriminalitet.

Kriminalforsorgen og vi andre ved godt, hvad der skal til, men vi mangler den politiske prioritering.

 

Fjern begrænsningerne for succes ved at:

1)      Sikre en god løsladelse, ved at forpligte kommunerne til at lægge en plan før løsladelse

2)      Sikre fornuftig og lovlig brug af straffeattesterne via dialog med arbejdsgiverne og

3)      Gøre tilstedeværelsen af gælden motiverende i stedet for demotiverende

 

Kriminalforsorgen og vi andre kan gøre meget under afsoning.

Men hvis udfordringerne er for store for de løsladte, så begrænser vi den succes, som vi alle ønsker.

 

Sæt ambitiøse mål for resultatet

Som nævnt løslades der årligt ca. 8.000 mennesker fra fængslerne i Danmark.

5-10 % af de indsatte er ikke påvirkelige. Resten drømmer om et normalt og lovligt liv efter afsoning.  

 

Den barske realitet er, at 66 % af løsladte begår kriminalitet igen.

Deres kriminalitet koster ifølge Rambøll staten 1,4 million kr. per person. Det er i alt 7,4 milliarder.

Hvis vi kan nedbringe gentagen kriminalitet fra 66 % til 33 %, forhindrer vi mindst 2.640 forbrydelser og sparer staten en udgift på 3,7 milliarder.

 

Pengene, der sættes af ved flerårsaftalen, er ikke en udgift. Det er en investering. 

En investering i mindre kriminalitet, færre ofre og en samfundsøkonomisk besparelse.

 

Opgaven er ikke nem. Men vi ved, hvad der virker. Og vi kan nå det ved at arbejde sammen.

 

God fornøjelse med forhandlingerne.

 

Med venlig hilsen

Ole Hessel

High:five

Right