global
wrap-menu-top
wrap-menu-global
Menu
horizon-top
horizon-top

HIGH:FIVE MENER...

Aldrig mere Fængsel

13. februar 2013

Hvordan fastholdes tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse når en ung sigtes, tiltales og dømmes?Det lokale beskæftigelsesråd i Aarhus har støttet et forprojekt som havde til formål at afdække behovet for en arbejdsmarkeds-relateret indsats for unge korttidsdømte. Målgruppen var unge i aldersgruppen 18-30 år bosiddende i Aarhus Kommune, og som var tiltalt eller dømt for en forbrydelse, der kunne give op til 4 måneders fængsel. High:five har med support fra DISCUS i samarbejde med repræsentanter fra Kriminalforsorgen, Jobcenter Aarhus, UU Aarhus, Aarhus Tech, Østjyllands Politi, Pension Skejby og Erhverv Aarhus arbejdet hen imod at komme med anbefalinger til, hvordan en eventuel tidlig indsats bedst kunne etableres.

 

High:five og DISCUS har i fællesskab udarbejdet en rapport, der har følgende konklusioner:

  • Fælles for de fleste unge er, at de er meget skamfulde over at blive tiltalt og dømt, og at de typisk reagerer ved at fortrænge de problemstillinger, det medfører. Ofte har de ikke tillid til professionelle, og de inddrager ikke altid forældre, uddannelsesinstitution eller arbejdsgiver. Det vil sige, at de kan stå helt alene med problemet – og kan tit ikke se, at de har behov for at få hjælp, før det er for sent.
  • Verden går i stå for mange unge i forbindelse med sigtelsen eller tiltalen, og allerede her kan de unge miste fodfæstet på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet.
  • Det er meget tilfældigt, om der en voksen, der hjælper en ung. Hvis der er en voksen hjælper, er det ofte en voksen, som den unge i forvejen har tillid til. Det kan f.eks. være en socialrådgiver, en lærer eller vejleder på en uddannelsesinstitution.
  • I 2013 er det planen, at Kriminalforsorgen i Aarhus skal foretage en personundersøgelse af alle tiltalte unge mellem 18 og 25 år, der kan få en dom inden for en strafferamme på op til 2 år. Men der er kun tale om en undersøgelse og ikke en samtale om, hvordan den unge kan fastholdes i eller påbegynde uddannelse eller job. Der er som hovedregel ikke kontakt mellem Kriminalforsorgen og den unge, før dommen er afsagt. Først her kommer Kriminalforsorgen igen i kontakt med den unge.

 

Rapporten kommer med følgende anbefalinger:

  • at der etableres et samarbejde mellem politi, Kriminalforsorgen i Aarhus, UU, Jobcenter og Socialafdeling, hvor personundersøgeren og andre kontaktpersoner kan overlevere unge, der har brug for hjælp med tilknytning til arbejde og uddannelse.
  • at der udpeges faste kontaktpersoner hos Kriminalforsorgen i Aarhus, UU, Jobcenter og Socialafdeling, så alle ved, hvem man kan gå til, når man er i kontakt med en ung, der er tiltalt eller har fået en dom.
  • at der afprøves et tiltag, hvor den unge tilknyttes en koordinerende kontaktperson i forlængelse af sigtelsen - eller senest ved personundersøgelsen (efter tiltale). Det kan f.eks. være en High:five medarbejder eller anden uafhængig person, som kan opnå den unges tillid. Kontaktpersonen skal fungere som bindeled til kontaktpersoner hos politi, kriminalforsorg, UU, Jobcenter, socialafdeling, uddannelsesinstitution, arbejdsgiver mv. og sikre, at der sker opfølgning mellem sigtelse/tiltale og dom, og igen mellem dom og afsoning. Kontaktpersonen skal kunne skabe tillid med den unge og sikre, at de rette personer inddrages. Kontaktpersonen skal møde den unge så tidligt som muligt og senest ved personundersøgelsen, dvs. før den unge forlader den bygning, hvor personundersøgelsen har fundet sted.
  • at job- og uddannelsesplanen anvendes som procesredskab allerede ved sigtelse/tiltale.
  • at målgruppen for de fremtidige personundersøgelser udvides til også at omfatte de 25-30 årige. Det samme gælder involvering af UU.

 

Læs hele rapporten 

Se bilag til rapporten

Liste over projektets styregruppe

 

Hvis du har spørgsmål kan du henvende dig til

Aldrig mere fængsel

En undersøgelse viser, at unge kortidsdømte er i stor fare for at falde ud af arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet, fordi de skammer sig over dommen.

 

Læs undersøgelsen

None