global
wrap-menu-top
wrap-menu-global
Menu
horizon-top
horizon-top

HIGH:FIVE MENER...

God sommer 2019 ønsker direktør Ole Hessel

3. juli 2019

 

332 unge er registreret og 72 nye virksomheder er kommet til i løbet af foråret 2019.

104 unge er matchet individuelt i job eller uddannelse rundt omkring i landet.

128 opkvalificerende kursusforløb er afholdt i fængsler i regi af Offentlig-Privat Samarbejde. Mange forskellige ansatte fra virksomheder har deltaget som undervisere.

 

Antallet af ansøgere, der individuelt søger om hjælp til at komme i job eller uddannelse, er stort. Og landets virksomheder er mere motiverede for at ansætte dem end nogensinde før.

Mulighederne er større, end ressourcerne rækker.

 

Samtidig stiger antallet af arbejdsmarkedsrettede kursusforløb i fængslerne.

Både fængsler, indsatte og virksomheder ser en gevinst i samarbejdet.

Fængslerne styrker det resocialiserende arbejde. Indsattes motivation og muligheder for at komme i arbejde efter afsoning stiger. Og virksomhederne får mulighed for selv at kvalificere deres kommende medarbejdere.  Samarbejdet har et kæmpe potentiale.

 

High:five har indgået samarbejdsaftaler med alle fire områdekontorer under Kriminalforsorgen.

Samarbejdet er tæt og stærkt, og langt over halvdelen af de unge, der søger vores hjælp, er visiteret fra institutionerne under Kriminalforsorgen.

Der er etableret åben rådgivning for indsatte og personer i tilsyn rundt omkring på mange af Kriminalforsorgens institutioner, hvor konsulenter fra High:five vejleder motiverede unge.

Og i løbet af 2019 afholdes der flere virksomhedsbesøg på Kriminalforsorgens institutioner rundt omkring i landet. Virksomhedsbesøgene har som mål at nedbryde fordomme og styrke inklusion.

 

High:five har lavet samarbejdsaftaler med Café Exit og Forbrugerrådet Tænk, så vores ansøgere kan få gældsrådgivning via disse organisationer, hvis de har behov for det.

 

Samtidig har vi indgået en samarbejdsaftale med Dansk Byggeri, der styrker videndeling og formidling til medlemmerne af organisationen.

 

 

I High:five har vi altid fokus på effekten af arbejdet – både det individuelle og det udviklende.

Men vi kan ikke løfte opgaven uden et godt samarbejde med myndigheder og virksomheder.

 

Lad mig derfor benytte lejligheden til at sende en varm tak til alle Jer, der er med til at skabe værdi for de unge og for samfundet. Sammen kan vi gøre en forskel.

 

Med ønsket om en rigtig god sommer

 

 

Ole Hessel, direktør.

Right