global
wrap-menu-top
wrap-menu-global
Menu
horizon-top
horizon-top

HIGH:FIVE MENER...

High:five arbejder med FN's verdensmål

18. september 2020

FN's verdensmål sætter kursen mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og miljø i hele verden. 

 

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

 

For High:five er verdensmålene vigtige, og vi arbejder, i fællesskab med vores samarbejdspartnere, for at flest muligt udsatte mennesker kan få uddannelse og et godt job.

 

Vi bidrager med vores indsats til at indfri følgende verdensmål:

 

Verdensmål 4

 

Gennem AMU-kurser i fængsler med undervisere fra High:fives samarbejdsvirksomheder får de indsatte kompetencer, der kan føre til job efter afsoning eller give mod på yderligere uddannelse. 

 

Verdensmål 8

 

Gennem individuelle jobmatch kommer unge, der er i fare for arbejdsløshed pga. tidligere kriminalitet, i job på det ordinære arbejdsmarked, til gavn for den enkelte og for samfundet. Dermed bidrages også til verdensdelmålet om at reducere ungdomsarbejdsløshed.

 

Verdensmål 10

 

High:five samlede indsats styrker social og økonomisk inklusion af en udsat gruppe. Kriminelle unge har markant dårligere opvækstvilkår, dårligere skolegang, lavere uddannelsesniveau og mindre arbejdsmarkedstilknytning end andre unge.

 

Verdensmål 17

 

Når High:five er medinitiativtager til OPS, som er en banebrydende og nytænkende samarbejdsform mellem fængsler, erhvervsskoler, private virksomheder og High:five, bidrages til verdensdelmålet om at ”Tilskynde til og fremme effektivt offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som bygger på erfaringer og ressourcestrategier fra partnerskaber”.

Right