global
wrap-menu-top
wrap-menu-global
Menu
horizon-top
horizon-top

HIGH:FIVE MENER...

High:five søger projektkonsulent

31. juli 2013

Stillingsopslag

 

High:five søger Virksomhedskonsulent

High:five søger en medarbejder til virksomhedsopsøgende arbejde i Nordsjælland og Storkøbenhavn.

High:five samarbejder med mere end 1000 virksomheder landet over, men har vedvarende brug for flere virksomheder, som vil indgå i et samarbejde om at inkludere udsatte unge på arbejdsmarkedet.

 

Stillingsbeskrivelse:

 

Virksomhedsopsøgende arbejde (udgør ca. 80 % af en arbejdsdag):

 • ”Canvas salg”: Kontakte nye virksomheder via telefon/ mail
 • Tage ud til relevante virksomheder og ”banke på døren”
 • Pleje det eksisterende netværk af virksomheder
 • Registrere nye virksomheder i vores database, samt mødebooke og indskrive aftaler indgået med virksomhederne
 • Opfølgning på CSR beviser (virksomheder, som samarbejder med High:five, modtager et certifikat på, at de udvisersocialt ansvar ved ansættelsen af en ung. Dette certifikat forlænges en gang om året ved fortsat samarbejde.)
 • Udfærdige partnerskabsaftaler (en aftale som laves mellem en virksomhed og High:five ved ansættelse af en ung)
 • Deltagelse i netværksmøder – evt. BNI eller andet erhvervsnetværk, for at udbrede kendskabet til High:five og for at netværke
 • Søge info ud fra konkrete sager, og handle selvstændigt på disse

 

Vejledning/ rådgivning (udgør ca. 10 % af en arbejdsdag):

 • Vejlede enkelte unge
 • Følge enkelte unge til jobsamtale, varetage opfølgning på virksomheden og den unge, samt lave en evaluering af forløbet

 

Sparring internt (udgør ca. 10 % af en arbejdsdag):

 • Sparring med kollegaer ud fra lister over unge og virksomheder på et ugentligt møde
 • Løbende opdateringer over telefonen
 • Der er faste møderækker – teammøder, gruppemøder, mentorkurser m.m., hvor deltagelse forventes

 

Vi forventer at du har:

Erfaring indenfor følgende områder:

 • Virksomhedsopsøgende arbejde
 • Opbygning af netværk
 • Er en habil bruger af IT systemer og databaser
 • Egen bil + kørekort

 

Det er et plus, hvis du har:

 • Viden om udsatte unge og vejledning/ rådgivning af disse
 • Erfaring i samarbejdet med fx kommuner, UU- vejleding, kriminalforsorgen, politiet og erhvervslivet, med henblik på at få unge afsonere tilbage til erhvervslivet gennem ordinært arbejde og/eller uddannelse

 

Vi forventer at du er:

 • Selvstændig, resultatorienteret og professionel
 • Loyal og troværdig
 • Udadvendt og kommunikativ stærk
 • Kan arbejde alene (dog med mulighed for sparring med kollegaer over f.eks. telefonen, når som helst)

 

 

Vi kan tilbyde:

 • Et spændende, meningsfyldt og til tider hektisk job i et team, som godt kan lide en løs og humoristisk tone
 • Frihed under ansvar - du administrerer selv din tid
 • Hjemmearbejdsplads, computer og telefon
 • Indflydelse på arbejdsopgaver
 • Medbestemmelse

 

Du tilknyttes High:fives kontor i Gladsaxe (Team 1).

Du skal være villig til at bruge egen bil, da der er en del kørsel forbundet med udførelsen af arbejdet.

Kørsel afregnes efter statens takster.

 

Løn efter kvalifikationer.

Dette aftales individuelt med projektchefen for High:five.

 

Stillingen er tidsbegrænset, men med mulighed for forlængelse.

 

Ansøgning

Din ansøgning, CV samt andre relevante oplysninger sendes til Anja Juel Nielsen, Chefsekretær i High:five, på mail: anja@highfive.net eller med post til:

 

High:five

Att. Anja Juel Nielsen

Pasteursvej 2

1799 København V.

 

Ansøgningsfristen er den 16. august.

Samtaler forventes at blive gennemført efter den 19. august. – ansættelse snarest muligt herefter.

 

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte projektchef Ole Hessel på tlf.: 51 17 00 11.

 

Om High:five

High:five blev etableret af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) med det formål, at assistere landets private og offentlige virksomheder med at etablere job og/eller uddannelsespladser til unge, der er i fare for marginalisering på grund af kriminalitet.

Samtidig skal High:Five forsøge at ændre holdningen til straffeattesterne, og etablere et koordineret samarbejde med politiet, kriminalforsorgen, kommunerne, og andre interessenter.

High:five ledes af en projektchef, der sammen med chefsekretæren og en konsulent udgør sekretariatet. Herudover består High:five af 3 teams, Team Sjælland (1), Team Syddanmark (2), Team Midt-, Vest- og Nordjylland (3). Lokalt koordinerer de 3 teams ansættelse af tidligere kriminelle på socialt ansvarlige virksomheder.

 

Vi blev startet i 2006 og er i dag 19 ansatte i High:five. Læs mere på www.highfive.net

 

 

Vi ser frem til at høre fra dig.Stillingsopslag

High:five søger en projektkonsulent 

i Nordsjælland og Storkøbenhavn.

 

Læs hele stillingsopslaget under 'Nyheder'

None