global
wrap-menu-top
wrap-menu-global
Menu
horizon-top
horizon-top

HIGH:FIVE MENER...

High:five støtter konferencen 'CSR i praksis'

18. maj 2015

 

Ved konferencen 'CSR i praksis', som afholdes d. 3. juni 2015 i København, vil der blive sat fokus på SMV'ers målrettede og helhjertede CSR indsatser. I forbindelse med konferencen er High:fives direktør Ole Hessel blevet interviewet:


High:five er blandt de NGO’er, der støtter CSR i Praksis-konferencen d. 3. juni. På konferencen håber High:five at møde virksomheder, der kan hjælpe tidligere straffede unge ind på en lovlydig løbebane.

 

Rambøll Management har estimeret, at samfundet sparer 1,4 mio. kr. for hver gang, en tidligere kriminel bringes i job eller uddannelse. Det er således med sigte på en enorm samfundsmæssig gevinst, at High:five i 2006 blev etableret med midler fra Satspuljen. 

 

Dét formål har High:five da også siden til fulde indfriet, for selv om statsfinansieringen er betydelig – 13 mio. kr. årligt – kommer pengene godt igen: de 23 ansatte i organisationen formår hvert år at få 250 unge væk fra kriminaliteten gennem ansættelse og uddannelsestilbud. Og ikke bare som en midlertidig foranstaltning, for tallene viser, at over 80 % af dem forlader kriminaliteten i længere tid, hvis ikke for altid. 

 

”Vi står på to ben. På det ene skal vi afklare de ca. 500 unge, der årligt visiteres til os: hvilke kompetencer har de, og hvilken personlighed, og så skal vi finde ud af, hvornår de er klar til at gå i job, og hvilke forventninger de har til deres kommende ansættelse. Dernæst skal vi – og det er vores andet ben – matche de unge med passende virksomheder, hvor de kan opfylde virksomhedernes krav,” forklarer Ole Hessel, direktør for High:five i en beskrivelse af, hvordan organisationen opnår sine bemærkelsesværdige resultater.

 

“Grundlæggende består vores arbejde i at få ansat en ’ikke-normal’ på normale ansættelsesvilkår, og vi tilstræber her at være virksomhedernes forlængede arm. Virksomhederne skal have tillid til, at den unge er parat til at udføre jobbet og ikke giver bøvl på arbejdspladsen. Der er jo, og det er helt forståeligt, en masse fordomme og barriere forbundet med kriminalitet. Dem arbejder vi på at nedbryde, for de bunder i ukendskab. Det er loyale og arbejdssomme mennesker, vi sender ud til virksomhederne, og virksomhederne kan stole på, de er kvalificerede,” tilføjer han.

 

High:five’s resultater og gode tilbud er da heller ikke gået virksomhedernes opmærksomhed forbi, og virksomhederne kontakter i stigende grad organisationen for at høre nærmere om mulighederne. Men desværre er tilstrømningen stadig større end efterspørgslen – med Ole Hessels ord vælter det faktisk ind med unge, som vil noget andet, men mangler en hjælpende hånd – og derfor ser High:five sig om efter fora, hvor de kan komme bredere ud til virksomhederne. 

 

Et positivt skub i den rigtige retning

For Ole Hessel ligger aktiv deltagelse i erhvervsmøder og konferencer som CSR i Praksis af samme grund lige til højrebenet: ”Vi vil meget gerne samarbejde med erhvervslivet for at få de unge videre. CSR i Praksis’ fokus på de mindre virksomheder passer os særdeles godt, for SMV’erne har ofte en større nærhed for de ansatte og er gode til at knytte sociale bånd mellem medarbejderne. De virksomheder, som kommer på konferencen, er på udkig efter CSR, og der kan vi tilbyde dem såvel et stærkt partnerskab som kvalificeret arbejdskraft, der giver plus på bundlinjen.” 

 

Dén tankegang og tilgang giver gode stærke partnere, som man er stolt af i High:five. ”For dem, som har fulgt med i medierne, kan det nok ikke overraske, at Meyers Køkken, der afholder kokkeskoler i flere fængsler, har taget rigtig mange af vores unge, og det har helt klart givet et positivt skub til opmærksomheden på vores initiativ. En anden virksomhed, vi har et meget tæt samarbejde med, er FA Stillads, der har etableret et stillads uddannelsesforløb med flere fængsler,”  fortæller Ole Hessel og tilføjer; “I det hele taget er byggebranchen godt med, og vi arbejder på at planlægge et uddannelsesforløb omkring Femern Bælt. For et projekt som Femern Bælt, der helt sikkert kommer til at mangle kvalificerede hænder, er vi en værdifuld kilde til nye kandidater.”

 

High:five har da også fået sit navn, fordi det skal fremkalde en fællesskabsfølelse mellem de involverede parter – kommunen, fængslet, politiet, virksomheden – når en ung er bragt på ret køl med et fast arbejde og en sund social status. “Det er værd at give ”high five” på, for vi har alle et medansvar for, at ingen isoleres for ulovlige og utilsigtede handlinger. Når straffen er modtaget og afsonet, må livet nødvendigvis gå videre, både for den lovbrydende og den forurettede. Det er en positiv tilgang til den straffede, og det følges med stor interesse lande som Japan, Estland, Sydafrika og de andre nordiske lande,” afslutter Ole Hessel.

 

CSR LINK, der står bag CSR i Praksis, anerkender NGO'erne som en afgørende interessent for CSR’s udbredelse og succes i Danmark og tilbyder derfor NGO’er et særligt tilbud, der sikrer både adgang og synlighed. Læs mere på www.csr-link.dk eller kontakt CSR LINK på jp@csr-link.dk.

 

 

Right