global
wrap-menu-top
wrap-menu-global
Menu
horizon-top
horizon-top

HIGH:FIVE MENER...

High:fives holdning til brugen af straffeattester

23. februar 2018

I Danmark har virksomheder lov til at bede ansøgere om at forevise en straffeattest. Herved kan det undersøges, om ansøgeren tidligere har begået kriminalitet, der konflikter med det arbejde, som ansøgeren skal varetage. Men det er altså ikke et krav, at virksomheden skal se den.

 

Falsk tryghed

Når en person har en straffeattest med anmærkninger (en ”plettet” straffeattest) betyder det, at personen har begået noget kriminelt, er dømt for det og har fået sin straf.

Det betyder ikke, at personen vil gøre det igen.

 

Hvis en person har en ren straffeattest, betyder det ikke, at personen ikke har begået kriminalitet – det kan jo tænkes, at personen bare ikke er blevet opdaget.

Det betyder heller ikke, at personen ikke kan finde på at begå kriminalitet, for det ved man aldrig.

 

Så uanset om virksomheden ansætter mennesker med en ”ren” straffeattest eller med en ”plettet” straffeattest, så er der altså ingen garantier for, at personen ikke begår kriminalitet.

 

Hvem er de kriminelle?

Kriminalitet og kriminelle er genstand for megen omtale i medierne.

Det er væsentligt at huske på, at medierne ofte kun omtaler de værste forbrydelser og de værste kriminelle. Disse omhandler kun få procenter af det samlede billede.

 

Kriminaliteten opstår af flere årsager:

Nogle mennesker er vokset op med forældre, der var dårlige rollemodeller eller som ikke evnede at opdrage børnene til at leve et lovligt liv.

Nogle unge begår kriminalitet mens de er påvirkede.

Nogle tager en bevidst chance for en økonomisk gevinst.

Enkelte kriminelle er psykisk ustabile. 

 

Vi skal i vores vurdering måske spørge os selv, om vi kan påstå, at vi aldrig selv har overtrådt loven.

 

Brug attesterne med omtanke

I Danmark er magten tredelt. Folketinget laver lovene, politiet fører sag mod dem, der overtræder dem, og domstolene afsiger en dom. Dommen er tidsbegrænset, og er dels en konsekvens af overtrædelsen, men den har også som mål at ændre adfærden, så kriminaliteten ikke gentages.

 

Hvis virksomhederne uden rimelig grund udelukker tidligere dømte fra at få mulighed for at leve et normalt, lovlydigt liv, vil det af den dømte blive opfattet som en forlængelse af den straf, de allerede har afsonet. Samtidig vil det øge risikoen for, at den tidligere dømte fortsætter sin kriminalitet. Der er nemlig sammenhæng mellem arbejdsløshed og kriminalitet.

 

Handling og adfærd

Kriminalitet beskriver en handling, men det er adfærden, der er afgørende. Det er High:fives erfaring, at der kun sjældent er sammenhæng mellem handling og adfærd.

 

Vi møder ofte personer, der kan fremvise et skræmmende, kriminelt CV, men som år senere udviser en overordentlig positiv adfærd. De har ”lært lektien” og har justeret deres adfærd.

Omvendt møder vi også personer, der kun har begået let kriminalitet, som vi må afvise på grund af dårlig adfærd.  

 

Virksomhederne bør se efter kompetencer og positiv adfærd – ikke tidligere negative handlinger.

 

Inden I ansætter

Virksomheden bør drøfte og beslutte, om de ønsker at se kommende ansøgeres straffeattest og i givet fald beslutte, hvilken form for kriminalitet, der konflikter med de job, som virksomheden har.

 

Virksomheden kan med fordel vente med at se straffeattesten til samtalen. Derved undgår man på forhånd at sortere personer fra, der adfærdsmæssigt passer godt til virksomheden.

 

Ansættelse af en tidligere straffet

Hvis virksomheden beslutter at ansætte en tidligere straffet person, så er det væsentligt sammen med personen (og evt. High:five) at afklare, om andre ansatte skal vide, at den nyansatte er tidligere straffet, og hvad personen er straffet for.

 

Vores erfaring er, at det godt kan betale sig at melde rent ud til personalet, at man har indgået et samarbejde med High:five, om at hjælpe en tidligere straffet tilbage til et normalt liv. Man skal dog ikke nødvendigvis fortælle, hvad pågældende har lavet.

 

Ærlighed øger forståelsen og engagementet hos de ansatte, og er samtidig en indikator for, at virksomheden har en social forståelse.

 

High:five

High:fives opgave er at hjælpe landets virksomheder med at ansætte tidligere straffede.

Det gør vi ved at foretage en grundig screening af de unge, der søger vores hjælp til at skifte livsstil og komme i arbejde, og ved at matche de unges ønsker og kompetencer med virksomhedernes krav og forventninger.

High:five stiller ufravigelige krav til de unge. De skal være motiverede, have lagt tidligere livsstil bag sig, være stoffrie, have en stabil bopæl og udvise en ordentlig adfærd.

 

High:fives konsulenter står til rådighed for yderligere information.

Right