global
wrap-menu-top
wrap-menu-global
Menu
horizon-top
horizon-top

HIGH:FIVE MENER...

Pas på før I beder om at se en straffeattest

7. oktober 2020

Værd at vide om virksomhedens brug af straffeattester

 

Når I som virksomhed ansætter nye medarbejdere, må I iflg. GDPR-reglerne (General Data Protection Regulation) kun anmode om en straffeattest, hvis det er relevant for stillingen.

 

I praksis betyder det, at I som virksomhed skal specificere hvilke tidligere lovovertrædelser, der ikke er forenelige med en specifik stilling og kunne argumentere sagligt for beslutningen.


Der skal samtidig være proportionalitet, hvilket betyder, at en person, der fx har begået underslæb som bogholder, ikke kan afvises til en stilling som kassemedarbejder i supermarkedet.


Og så må I ikke anmode om at få oplysninger om domme, som ikke er relevante for stillingen, hvilket er umuligt, da man ikke kan rekvirere en straffeattest, hvor kun ’relevante’ anmærkninger fremgår.

Hertil kommer skærpede krav om opbevaring og behandling af straffeattesterne – altså hvem, der kan se dem, hvor man gemmer dem sikkert, og hvornår og hvordan man destruerer dem, samt korrespondance med personfølsomme oplysninger.

 

Det er altså på godt jysk noget ’bøvl’.


Hvad kan I så gøre?


I kan samarbejde med Highfive.

I High:five har vi samtykke til at se alt i ansøgernes straffeattester, så vi kan matche dem rigtigt, og vi har samtykke til at videregive relevante oplysninger til jer til brug for en ansættelse.

Vi er dermed jeres sikkerhed for, at I ikke ansætter en medarbejder, der er straffet for kriminalitet, som I velbegrundet ikke kan acceptere.  

 

Vores tilbud til jer er:

I definerer jeres ramme overfor os.

Vi sender kun ansøgere til jer, som passer til rammen.

I overholder GDPR.

 

Du kan finde Datatilsynets svar på vores konkrete spørgsmål omkring virksomheders brug af straffeattester her.

Right