global
wrap-menu-top
wrap-menu-global
Menu
horizon-top
horizon-top

HIGH:FIVE MENER...

Pressemeddelelse

22. marts 2013

Kan man skamme sig så meget, at man spænder ben for sin egen fremtid?
Ja – måske! En undersøgelse lavet for LBR Aarhus af projekt HighFive og DISCUS af, hvordan unge korttidsdømte reagerer på deres situation, tyder på det.Resume

For Det Lokale Beskæftigelsesråd i Aarhus (LBR) har uddannelse til alle unge stået højt på dagsordenen i de senere år, så der var ingen tvivl, da LBR fik en projektansøgning fra High Five og Discus med forslag om at undersøge, hvordan unge korttidsdømte håndterer uddannelse og job, når de skal afsone.

 

Nu hvor rapporten ’Aldrig Mere Fængsel’ foreligger, siger LBR-formand Hans Halvorsen: ”Det er et vigtigt problem, der rejses. Men det er også en kæmpe udfordring at komme ind og hjælpe, hvis de unge ikke vil have, at deres omgivelser får at vide, hvordan det er fat.”

 

Undersøgelsen ’Aldrig mere fængsel’

Tal fra anklagemyndigheden viser, at i alt 123 unge århusianere mellem 18 og 29 år i 2011 modtog en ubetinget dom på 4 måneder eller mindre.

 

En dom i den størrelsesorden behøver ifølge projektleder Tove Mikkelsen, Projekt High Five, ikke være en hindring for job eller uddannelse. Hun siger: ”Hvis man kan få lov at afsone med fodlænke, kan man jo møde på uddannelse eller job hver dag ligesom alle andre. Eller måske kan man aftale, at man passer sin uddannelse som fjernstuderende, mens man er fængslet. Jeg har også mødt arbejdsgivere, som gav orlov under afsoningen, så der var et job at komme tilbage til bagefter.”

 

Men det kan kun lade sig gøre, når studievejlederen, arbejdspladsen, eller andre i den unges netværk ved, hvad der er sket. Det gør de bare sjældent. De unge skammer sig og undgår at tale med andre (også forældrene!) om situationen. Og når de ikke længere møder på job eller uddannelse, når de holder op med at reagere på henvendelser, uden at nogen ved hvorfor – så er der stor risiko for at miste begge dele.

 

Det kunne godt være anderledes. Men de unge ved ikke, at de kan få hjælp. De er tit ’allergiske overfor myndigheder’, som Tove Mikkelsen udtrykker det, så de kommer ikke selv og beder om hjælp.

 

Der er ikke nogen direkte vej til at få fat i de unge. Kun anklagemyndigheden er i kontakt med dem alle. Men det kræver en skriftlig tilladelse fra de unge, hvis der skal tages kontakt til andre instanser. Og den giver de unge ikke til personer, de ikke kender i forvejen.  

 

Derfor er et af de helt centrale budskaber i undersøgelsen, at der er brug for meget mere oplysning – både til de unge, deres personlige netværk og de professionelle, de er i kontakt med. Oplysning om hvad der kan gøres, og hvor der kan hentes hjælp.

 

Hans Halvorsen udtaler: ”Jeg tror, mange kan og vil være med til at hjælpe de unge. Undersøgelsen er første skridt på vejen. Den er god at få forstand af, og jeg håber, den bliver læst af rigtig mange.”

 

 

 

Kontaktpersoner

 • Formand for Det Lokale Beskæftigelsesråd og Rådmand for Magistraten for Sociale forhold og Beskæftigelse Hans Halvorsen
  Tlf: 8940 3503. Mail:
  hans.halvorsen@aarhus.dk
 • Projektleder Tove Mikkelsen, Projekt High Five Østjylland
  Tlf.: 5117 0014. Mail: tove@highfive.net
 • Konsulent Jesper Pedersen, DISCUS.
  Tlf: 7020 2229 / 2234 9739. Mail: jp@discus.dk

 

Yderligere oplysninger

 • LBR består af lokale arbejdsmarkedspolitiske interessenter. Rådet disponerer over en statslig bevilling til at udvikle lokale beskæftigelsesinitiativer. Undersøgelsen ’Aldrig mere fængsel’ kan læses i sin helhed på LBR’s hjemmeside: www.lbr-aarhus.dk
 • Projekt High Five hjælper unge med plettet straffeattest med praktik-, læreplads eller job. For mere info om Projekt High Five se her: http://www.highfive.net/