global
wrap-menu-top
wrap-menu-global
Menu
horizon-top
horizon-top

HIGH:FIVE MENER...

Pressemeddelelse: Nye medlemmer i High:five Fondens bestyrelse

19. oktober 2018

Ved sidst afholdte bestyrelsesmøde kunne High:five Fonden byde 3 nye bestyrelsesmedlemmer velkommen. 


Lejligheden blev desuden benyttet til at tage afsked med afgående bestyrelsesmedlem Mogens Lindhard, Senior Manager, Global Social Responsibility, Grundfos Holding A/S.

Mogens Lindhard udtræder af High:five Fondens bestyrelse efter mange års aktiv indsats og udtaler i den forbindelse:

”Det har været en utrolig spændende rejse, med mange forskellige opgaver. Vi havde i starten et budget på 5 mio. Nu er High:five ikke længere et projekt, men en Fond, der driver et landsdækkende initiativ med et budget, der er 2-3 gange større, og der er ambitioner om vækst i de kommende år.

High:five er et super godt initiativ, der har en enorm samfundseffekt, idet der for hver krone investeret i High:fives arbejde kommer 21 kr. igen i “social return”. Det er intet mindre end imponerende.”

 

Bestyrelsesformand, Henrik Holck, Executive Vice President, DFDS A/S, takkede for indsatsen og bød de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen:

Som bestyrelsesformand vil jeg gerne takke Mogens Lindhard for mangeårig indsats både som bestyrelsesformand og som bestyrelsesmedlem. Grundfos er en frontløber inden for social ansvarlighed. Virksomheden har banet vejen ind på arbejdsmarkedet for mange udsatte grupper, og derved givet dem en ny chance i livet.
Samtidig er det mig en stor glæde at byde velkommen til tre nye bestyrelsesmedlemmer, som alle har solid erfaring med at have tidligere straffede unge ansat i deres virksomheder.

 

De tre nye bestyrelsesmedlemmer er:

Louise Sjøntoft, HR direktør i NCC Danmark:

Samarbejdet med High:five har tilføjet en ny dimension i NCC’s måde at kombinere social ansvarlighed med rekruttering. Vi ser et stort potentiale i det fortsatte samarbejde, og derfor er det også naturligt og glædeligt at fremme samarbejdet via bestyrelsesarbejdet.

 

Mette Marie Andersen, HR direktør i Falck Danmark:
”Jeg glæder mig til – via bestyrelsesarbejdet – at være en del af den vigtige og samfundsrelevante indsats, som udføres af High:five.
Det er mit håb og min ambition, at High:five fortsat og i stigende grad kan hjælpe målgruppen af unge ved at være bindeled og facilitator i sammenspillet mellem de unge, virksomheder og myndigheder.”


Torben Larsen, direktør i Give Stålspær A/S:
”Vi kan og skal som virksomheder hjælpe disse mennesker videre, det er kun et spørgsmål om holdning.”

 

Bestyrelsen for High:five Fonden vil fortsat repræsentere virksomheder, politiet og Kriminalforsorgen.

 

Bestyrelsens sammensætning er nu:

Henrik Holck (formand), Executive Vice President, DFDS A/S

Anne-Birte Kylling, Direktør, partner, DISCUS A/S
Benny Christensen
, Udviklingskonsulent, Direktoratet for Kriminalforsorgen
Charlotte Bergen Skov
, Chefkonsulent, Rigspolitiet
Christina Schultz, Sekretariatsleder,
Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar
Louise Sjøntoft, HR direktør, NCC Danmark
Mette Marie Andersen, HR Direktør, Falck Danmark
Torben Larsen, Direktør, Give Stålspær A/S

 

 

Læs mere om High:five Fondes bestyrelse her

 

Right