global
wrap-menu-top
wrap-menu-global
Menu
horizon-top
horizon-top

Den praktiske proces

Når I har en ung fra målgruppen, kan I kontakte High:five, som herefter finder den rette virksomhed til vedkommende. Målet er at skabe en sammenhæng mellem den unges ønsker og kompetencer og det, som den kommende arbejdsplads kan levere, samt at fastholde den unge på arbejdspladsen.

 

På vegne af virksomhederne stiller vi krav til de unge, som vi hjælper ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelse, og de er følgende:

  • De skal kunne og ville arbejde
  • De skal være stoffri
  • De skal have lagt deres kriminalitet bag sig
  • De skal have et sted at bo – en fast bopæl


High:five udarbejder i samarbejde med virksomheden og jer en kontrakt, som vil beskrive målet med ansættelsen, jobtype og indhold, varighed samt økonomiske og praktiske forhold omkring ansættelsen.

Målet er, at den unge så hurtigt som muligt skal indgå på lige fod med alle andre i virksomheden, altså ansættes på ordinære vilkår.


I vil altid kunne komme i kontakt med High:five, som løbende vil holde sig orienteret om jobmatchforløbet, og som altid vil kunne tilkaldes for:

  • Afklaring af rollefordeling
  • Genforhandling af kontraktindhold
  • Afvikling af forløb

Koncept- og metodebeskrivelse

High:five har siden 2006 udviklet og forfinet en metode som uafhængig, koordinerende brobygger mellem offent­lige myndigheder og private virksomheder. I denne konceptbeskrivelse formidles High:fives metode og erfaringer.