global
wrap-menu-top
wrap-menu-global
Menu
horizon-top
horizon-top

Emneoversigt

Velkomst og præsentation
Deltagerne møder High:fives ansatte, oplægsholdere og hinanden.

 

Information om internatdelen
High:fives ansatte vil udlevere kursusmateriale og introducere internatdelens indhold og stedets praktiske forhold.

 

Mentorrollen
Hvad er en mentor, hvad forventes der af ham eller hende, og hvor går grænsen for mentorrollen? Oplæg og debat.

 

De unge
Hvem er de unge, hvad er deres fortid, nutid og drømme om fremtiden? Mød dem selv og tag dialogen. Spørg og få svar.

Bryd dine egne grænser:
Oplæg v/ High:five
Man skal jo som bekendt selv bryde de grænser, som man byder andre at bryde, og med fysiske øvelse forsøger vi at skubbe lidt til jeres. Øvelsen har et formål, som vi nærmere beskriver på kurset.

 

Kommunikation
Oplæg v/ High:five
Alle ved, at kommunikation er vanskelig. Hvad er sagt, hvad er hørt, og hvad er forstået?
Gennem et kort oplæg og efterfølgende øvelser trænes kommunikation.

 

Konfliktløsning 
Oplæg v/ High:five
Hvordan opstår konflikter, og hvordan løser vi dem?

 

Den vanskelige samtale
Oplæg v/ High:five
Efter et kort oplæg trænes metoder til at komme godt igennem den samtale som mange hader og nogle søger at undgå, men som vi alle ved ind imellem er nødvendig.

 

Mentordilemma
Oplæg v/High:five
Efter et kort oplæg trænes mentorernes reaktioner på fremlagte dilemmaer. Træningen udøves under fysisk aktivitet, hvor deltagerne i grupper skal arbejde sammen for at finde fælles løsninger.

 

Ungeaftalen
Oplæg v/ High:five
At lave tydelige og klare aftaler med de unge allerede ved det første møde, kan give sikkerhed og klarhed. Emnet indeholder et kort oplæg og dialog om indholdet af aftalen.

 

UPS
Oplæg v/ High:five
Synlig succes eller åbenbar fiasko. I må vente og se.

 

At sætte mål for sig selv og andre
Mangedobbelt verdensmester i kano, Arne Nielsson, har om nogen været i stand til at sætte mål for sig selv, og han har igennem mange år coachet sportsfolk og virksomhedsledere, samt holdt foredrag om emnet. Arne giver her sit bud på det at sætte sig mål som mentor, og at sætte mål sammen med den unge.

 

Networking
En stor og betydelig del af internatkurset er deltagernes mulighed for at skabe relationer og dele erfaringer.

Opsamlingsmøder – fyraftensmøder
Emnerne tilpasses efter tilbagemeldinger/ønsker fra kursisterne.