global
wrap-menu-top
wrap-menu-global
Menu
horizon-top
horizon-top

High:fives mentorkursus

High:five har siden 2006 etableret job og nu også uddannelse til udsatte unge rundt omkring på landets virksomheder og uddannelsessteder, og de mentorer, som hjælper de unge på vej, yder en formidabel indsats.

High:fives mentorkursus startede i efteråret 2008, og vi har med stor succes afholdt 2 kurser hvert år. 

Generelt formål med mentorkurset
High:fives mentorkursus har det mål at opkvalificere de mentorer, der til dagligt arbejder med de unge, og give dem mere sikkerhed og bedre redskaber i arbejdet med at støtte de unge. Oplægsholderne på kurset er High:fives ansatte, de unge selv, samt professionelle aktører, som har et stort og praktisk kendskab til emnerne.

Undervisningsmetode
High:five har generelt valgt en anerkendende tilgang både i forhold til kursets opbygning, men også i forhold til de unge. Vi skal kort sagt se på muligheder frem for begrænsninger. Kursets emner er bygget op af korte og præcise oplæg og med en stor grad af træning, dialog og erfaringsudveksling. Træningen er så vidt muligt opbygget som fysiske aktiviteter.

Kursets opbygning
Kurset er et forløb, der bygget op af 3 elementer.
1) Internatkursus, der afholdes på Hotel Christiansminde på Fyn
2) Opsamlingsmøde, der afholdes som fyraftensmøde, og
3) Mentornetværksdage, der løbende bringer mentorerne sammen for erfaringsudveksling og sparring.

High:fives kursus er et gratis tilbud til mentorer og interessenter.