global
wrap-menu-top
wrap-menu-global
Menu
horizon-top
horizon-top

Overvejelser

Hvis du overvejer deltagelse, så kontakt High:five, og vi besøger dig for at fortælle om vores arbejde, hvad vi gør, og hvordan vi gør det. Vi fortæller om de unge og om de erfaringer, som vi har.

Du/I bestemmer efterfølgende om I vil ansætte en ung, og hvilke krav og forventninger I har til os og den unge.

 

Bonus for jer:

 

  • High:fives erfaringer viser, at virksomhederne med stor fordel kan ansætte unge fra målgruppen.
  • Ikke alle unge er ukomplicerede, men virksomhederne bliver informeret om, hvad de får ind ad døren, og det viser sig næsten altid at være mere end almindeligt loyale unge, der gør meget for at vise deres værd, og som er glade for at få en chance.
  • Virksomhedens øvrige ansatte engagerer sig dybt i arbejdet med den unge, er stolte over virksomhedens sociale engagement, og arbejdet med den unge, bringer øvrige ansatte sammen om et fælles mål.
  • Erfaringerne viser også, at virksomheden anerkendes for sin indsats i forhold til andre virksomheder, kunder og leverandører. High:five gør PR for virksomheden dels på vores hjemmeside, men også i alle de sammenhænge, hvor High:fives ansatte formidler projektets succeser.

Forberedelse
Det er vigtigt, at virksomhedens ansatte er interesseret i at hjælpe en af High:fives unge, og at tillidsfolkene er taget med på råd.

 

Stedet, hvor den unge skal starte, aftales, og High:five informerer om opgaven.

 

Mentoren
High:five informerer mentoren om opgaven og om den unge. Mentoren tilbydes deltagelse i High:fives mentorkursus.
Se mentorkurser her >

 

Første mødedag
Den unge møder første dag på arbejdet, informeres og instrueres om arbejdet. Det er vigtigt for de unge, at de føler sig ventet og velkommen.

Mentoren bør tydeligt forklare den unge, hvad mentorens rolle er og ligeledes hvad den ikke er, og eventuelt lave en skriftlig aftale med den unge om mål, regler og rammer.