global
wrap-menu-top
wrap-menu-global
Menu
horizon-top
horizon-top

Samskabelse

Primære faneblade

Af Ole Hessel, direktør

 

Da High:five startede i 2006, sad vi 5 personer rundt om et bord og debatterede i dagevis. 

 

Vores opgave var at bringe tidligere straffede unge i job eller uddannelse. 

Vi havde øget udfordringen med målet om, at de unge ikke kun skulle have muligheden. De skulle også forblive i en ny livsstil, hvor de sagde farvel til kriminalitet, tjente deres egne penge på legal vis og betalte skat. 

 

Konklusionen af den lange debat var, at vi ikke kunne løse opgaven alene. 

Resultaterne af vores arbejde ville altid afhænge af, om de unge ville slippe deres nuværende liv for at få et andet. Om vi kunne samarbejde med myndighederne om at hjælpe dem, og om virksomhederne overhovedet ville ansætte dem. 

 

Således opmuntret måtte vi konstatere, at vores succes afhang af vores evne til at samarbejde på tværs af samfundet – mellem det offentlige og det private – omkring en målgruppe, der kan betegnes som selvvalgt udsatte. En gruppe som ofte mødes med fordomme og afvisninger.  

 

Vi tænkte ikke over det dengang, men er meget bevidste om det nu: 

Søren Kierkegaards ”Hjælpekunst” fra 1848 blev grundlaget for vores eksistens. For hvis High:five skulle motivere unge, myndigheder og virksomheder til et samarbejde om at løse opgaven, så måtte vi vide, hvad de hver især ved, og tage det som udgangspunkt for at finde løsninger sammen med dem. 

 

Vi måtte gå ydmygt til værks og følge Kierkegaards inspirator Sokrates’ ord om, at ”Det eneste jeg ved er, at jeg intet ved”. 

Vi kan som organisation ikke vide, hvad der er sandt eller rigtigt for andre, men må bruge spørgsmål og dialog til at afklare, hvad der er vigtigt for de unge, for myndigheder og for virksomheder. På den måde kan vi finde løsninger, der tilgodeser alle, men som samtidig skaber resultater. 

 

Denne samarbejdsmodel er betegnet som Samskabelse, hvor relevante aktører finder kernen af et problem og i fællesskab finder løsninger på det. 

 

Samskabelsesmodellen er de sidste mange år også benyttet som grundlag for udviklingen af Offentlig-Private Samarbejde, hvor fængsler, kommuner, virksomheder, erhvervsskoler, High:five og andre relevante parter samarbejder om at kvalificere udsatte i samfundet og indsatte i fængslerne til at opnå større muligheder for at vælge et andet liv. 

 

I fængslerne pågår en fantastisk udvikling i disse år:

Virksomhederne indgår flere steder i den praktiske kvalificering af de indsatte, der oplever succes og motiveres til at leve et lovligt liv efter afsoning. Mange ansættes i ordinære jobs i direkte forlængelse af tiden i fængslet. 

 

Det skal være mit supplement til Kierkegaards ”Hjælpekunst”, at vi som samfund får bedre og mere holdbare løsninger gennem Samskabelse, og at vi må starte med en ydmyg erkendelse af, at vi ikke kan løse tingene bedst alene.

 

 

 

Header text: 
<b>HIGH:FIVE</b> MENER...