Se flere nyheder fra High:Five
 
 
 
https://highfive.net
----------
Facebook
----------
Twitter
----------
Linkedin
----------
Nyhedsbrev #3 :: December 2014
 
Årets mentorkurser

57 kursister har i år gennemgået High:fives mentorkursus og at dømme efter kursisternes evaluering af kurserne, er det kompetente, forventningsfulde og engagerede mentorer, der nu kaster sig ud i mentorrollen. 35 uddannede mentorer var den 2. december samlet i Nyborg på vores årlige Mentor Netværksdag, hvor de blandt andet fik viden om profilværktøjet Core Profile fra en levende Anders Rønnebech Jensen fra konsulenthuset Westergaard.

 

Glade kursister ved efterårets mentorkursus på Christiansminde

 
Virksomheder bag tremmer

I samarbejde med landets fængsler har vi i årets løb afholdt flere arrangementer, hvor virksomheder rundt om i landet inviteres på besøg i det lokale fængsel. Arrangementerne styrker de indsattes tro på, at de kan få et arbejde efter afsoning, og motiverer samtidig virksomhederne til at se de indsatte som en fremtidig arbejdskraft. Mere end 100 repræsentanter for virksomheder har fx besøgt Statsfængslet i Jyderup i 2014.

 

 
Ministerbesøg i Horserød

Undervisningsminister, Christine Antorini, var den 24. oktober på besøg på Statsfængslet i Horserød for at møde parterne omkring ”systemstilladsuddannelsen”. Stilladsuddannelsen i Horserød er et samarbejde mellem fængslet, FA Stillads, Erhvervsskolen i Hillerød og High:five. Tredje forløb er i gang, og efter nytår starter et lignende kursusforløb i Statsfængslet i Jyderup.


Ministerens tilbagemelding på besøget lyder: ”Det var inspirerende at opleve, hvordan AMU i fængsler kan fungere i praksis og understøtte indsattes selvtillid og tro på et liv uden kriminalitet. For mig står det klart, at forsøgsordningen med AMU i fængsler er et meget vigtigt initiativ”. High:five er overbevist om, at virksomhedskvalificering af indsatte målrettet erhvervslivets behov er en af grundstenene for optimal resocialisering, og vi glæder os over den politiske bevågenhed og vilje til at forbedre mulighederne for at etablere flere partnerskaber i fremtiden. 

 

> Læs også artikel i Frederiksborg Amts Avis
 
Ordinære job virker bedst

I midten af august foretog vi en grundig gennemgang af High:fives statistik for første halvår af 2014 og konstaterede, at vi havde stor succes med jobforløb, der var startet i ordinært arbejde, elev- eller læreplads. Vi konstaterede imidlertid også, at jobforløb, der var startet som ulønnet praktik, havde et markant dårligere resultat. Ledelsesteamet i High:five konkluderede, at årsagen alene kunne være, at ulønnede praktikker er for uforpligtende for både unge og virksomheder, at der formentlig ikke ”investeres” nok i implementeringen af den nye medarbejder, og at det er for nemt at give slip for begge parter.


Med godkendelse af High:fives styregruppe har vi derfor besluttet alene at etablere ordinære jobs fremover. Ændringen har medført en nedgang i antallet af etablerede match, men tallet er begyndt at stige igen. Derimod synes successen med de etablerede forløb at være blevet markant bedre.

 
 
 
 
> Venstres Frihedspris 2014

High:five modtog den 4. oktober Venstres Frihedspris 2014. På vegne af Venstres Hovedbestyrelse motiverede Carl Holst overrækkelsen af prisen ”Hvo intet vover..” med en påskønnelse af High:fives arbejde for fremme af virksomhedernes sociale ansvarlighed, så flere kriminelle unge får en chance for at skifte spor i livet.

 
 
 
 

I perioden fra 1. januar til 30. november 2014 er der etableret i alt 206 match – 60 uddannelsesmatch og 146 jobmatch. 21 % af de unge er faldet negativt ud af de match, vi har etableret. High:five er i perioden blevet kontaktet af 467 unge, og vi har registreret 159 nye virksomheder.

 
 

High:five er det første kriminalitetsforebyggende

Initiativ i Danmark, som er startet af et netværk af danske virksomheder. Med opstarten af High:five har socialt ansvarlige virksomheder således engageret sig aktivt i inklusion af tidligere straffede på arbejdsmarkedet.

 

High:five. Pasteursvej 2. 1799 København V. Telefon 51 17 00 11. info@highfive.net Projekt High:Five er en del af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar og er finansieret af Beskæftigelsesministeriet. H.K.H. Prins Joachim er protektor for High:Five.