Se flere nyheder fra High:Five
 
 
 
https://highfive.net
----------
Facebook
----------
Twitter
----------
Linkedin
----------
Nyhedsbrev april 2017 :: 3. april 2017
 
Evaluering 2016

DISCUS A/S har færdiggjort evalueringen af High:fives indsats i 2016. Du kan læse hele evalueringen her.

Med etableringen af 254 match – 150 match til ordinære job og 104 til uddannelse – har vi nået vores måltal.  

Der ses en stor stigning fra 2015 til 2016 i antal af unge matchet direkte til ordinære fuldtidsansættelser (2015: 62, 2016: 87), samt en endnu større stigning i match til uddannelse (2015: 68, 2016: 104). 

Det er værd at bemærke, at High:five med samme målgruppe, men med en forstærket kvalitet og opfølgning, har lavet næsten lige så mange match i 2016 uden brug af praktikker, som vi gjorde i 2013 med brug af praktikker (hhv. 254 og 258 match).

Dette forstærker vores overbevisning om, at et helt almindeligt, lønnet arbejde øger motivationen og engagementet hos både unge og virksomheder.  

 
Offentligt - Privat Samarbejde

Parallelt med vores arbejde med at etablere 1 til 1 match til job- eller uddannelse, har vi arbejdet intenst med at motivere til- og engagere os i Offentligt – Privat Samarbejde ud fra en grundholdning om, at der skabes bedre resultater, når vi samarbejder.

DISCUS-evalueringen beskriver samarbejdet mellem Herning kommunes Ungeenhed, High:five og private aktører, samt igangværende og kommende initiativer, hvor private virksomheder i stigende grad engagerer sig i opkvalificering af indsatte i fængslerne rundt om i landet.

Som organisation er vi ikke i tvivl:

Hvis vi i det danske samfund kan begrænse og måske endda fjerne fordomme og barrierer, og tør ”forstyrre” vanlige arbejdsmetoder, så kan vi sammen – på tværs mellem det offentlige og det private – skabe store resultater til gavn for udsatte, dette offentlige, virksomhederne og samfundet.

Det er berigende og spændende at være en del af den udvikling.

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ekstern evaluering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har besluttet at lade COWI foretage en ekstern evaluering af High:fives arbejde. 

High:five inspirerer til forandring og skal som organisation også selv være klar til forandring.

Vi skal gøre dét, der virker, og holde op med at gøre dét, der ikke virker. For at finde ud af, hvad der virker, og hvad der ikke gør, må vi se os selv i spejlet og acceptere det vi ser. 

I High:five evaluerer vi vedvarende vore resultater og justerer vores metode ud fra de tilbagemeldinger vi får. Sideløbende ser DISCUS A/S os årligt efter i sømmene. Som et supplement hertil er det godt at få andre, uvildige til gøre status og komme med anbefalinger, som vi måske ikke lige selv havde fået øje på.

Vi glæder os derfor meget til at byde COWI velkommen indenfor i vores verden.

 
 

Nyhedssiden vil løbende blive redigeret med nyt omkring High:Five, vore unge, virksomheder, mentorkurser, og nye initiativer fra vore lokale område. Hvis du har emner, som du synes, vi bør skrive om på vores nyhedsside, så kontakt sekretariatet info@highfive.net

 

High:five. International House. Kontor 2017. Center Boulevard 5. 2300 København S. Telefon 51 17 00 11. info@highfive.net High:five er en del af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar og er finansieret af Beskæftigelsesministeriet. H.K.H. Prins Joachim er protektor for High:five.