global
wrap-menu-top
wrap-menu-global
Menu
horizon-top
horizon-top

HIGH:FIVE MENER...

Ordentlige kriminelle skal belønnes

21. juli 2011

Ordentlige kriminelle skal belønnes

 

Af Niels Schack Nørgaard, Jens Beck Nielsen, Torsdag den 21. juli 2011, 06:01
Tidligere kriminelle skal ifølge SF have sagsomkostninger og straffeattester slettet, hvis de opfører sig ordentligt.

 

Kriminelle straffes i praksis længe efter, at de løslades fra fængslet. Ofte hænger de på gæld i form af advokatregninger og andre sagsomkostninger. Samtidig afskærer en plettet straffeattest dem fra arbejdsmarkedet. Derfor forslår SF, at gælden eftergives efter nogle år, og at straffeattesten slettes – forudsat at de tidligere kriminelle opfører sig ordentligt.

»Mange eks-kriminelle føler sig fastlåste i en håbløs situation, fordi de kommer ud til en uoverskuelig gæld. De kan heller ikke få et job på grund af deres straffeattest, og alt det gør det nemmere bare at fortsætte i kriminalitet,« siger SFs retsordfører, Karina Lorentzen, og forklarer, at tilbuddet skal gælde uanset forbrydelsens karakter.

 

Forslaget modtages positivt hos organisationen High Five, der hjælper straffede unge med at skaffe job og uddannelse.

 

»Mange af dem har en gæld i omegnen af 200.000 kroner og kan ikke komme videre. Det er vores klare overbevisning, at en eftergivelse af gælden og en ren straffeattest kan hjælpe dem med det,« siger Lisbeth Olsen, projektleder i Nordsjælland.

 

Konkret handler SFs forslag om, at gælden skal nedskrives med 50 procent efter to år, siden med ti procent om året. Straffeattesten skal slettes, hvis den tidligere straffede har vist »en positiv udvikling«.

 

Betingelserne kan eksempelvis være, om vedkommende er stoffri, har uddannet sig, passet et arbejde, lavet frivilligt arbejde og frem for alt holdt sig ude af kriminalitet.

 

Samtidig understreger Karina Lorentzen, at forslaget er omkostningsfrit. Hun henviser til et svar, som justitsminister Lars Barfoed (K) gav Folketingets retsudvalg i 2010. Her fremgik det, at staten i de første ni måneder af 2010 kun inddrev 5,3 mio. kr. af den samlede gæld på mere end 1,8 mia. kr. fra flere end 57.000 skyldnere. SFs retsordfører mener også, at sagsbehandlerne er i stand til at vurdere de tidligere straffedes udvikling, uden at det medfører en administrativ byrde.

 

V og K skeptiske

Socialdemokraterne bakker om op forslaget.

 

»Jeg har efterhånden mødt så mange mennesker, som siger, at netop gælden gør det svært at holde sig ude af kriminalitet,« siger partiets retsordfører, Karen Hækkerup.

 

De Konservatives retsordfører, Tom Behnke, anerkender problemet, men afviser SFs forslag som løsningen. Han har foreslået, at restgælden eftergives tre år efter udstået straf, hvis vedkommende udviser fremskridt. Samtidig er det på hans foranledning gennemført, at kriminelle under 18 år kan nøjes med at få en betinget plet på straffeattesten.

 

»SF er altså i gang med at løbe en åben dør ind,« siger Tom Behnke.

 

Venstres retsordfører Kim Andersen går gerne i dialog om straffeattesterne, men advarer mod at udvande attesterne, fordi de er et relevant redskab for især arbejdsgivere. Gælden er han også skeptisk over for at afskaffe:

 

»Kriminelle har ligesom andre mulighed for at få gældssanering, og det synes jeg, at vi skal holde os til.«

High:Fives holdning

Som det fremgår af Berlingske den 21. juli, stiller SF forslag om nedskrivning af gæld og sletning af straffeattester for kriminelle, som følger en plan om arbejde eller uddannelse.

High:Fives erfaring er, at løsladte ofte afskæres muligheden for at få et job på grund af deres plettede straffeattest, og at motivationen for at ønske et arbejde kan ødelægges af, at den løsladte dermed risikerer at blive pålagt betaling af retssagens omkostninger.

Der bør derfor arbejdes på ændringer, der kan øge kriminelles muligheder og motivation for at leve et liv uden kriminalitet, og vi håber, at SF’s forslag kan starte en konstruktiv politisk dialog om dette.

 

 

SF - Gældssanering

Ordentlige Kriminelle skal belønnes...

Tidligere kriminelle skal ifølge SF have sagsomkostninger og straffeattester slettet, hvis de opfører sig ordentligt.

 

Læs mere her...