skip to Main Content

Vi assisterer landets virksomheder med at udvikle socialt ansvar og skabe jobs

High:five assisterer virksomheder med at ansætte og fastholde tidligere straffede i ordinære job eller uddannelsesforløb, og samarbejder tæt med kommuner, politikredse, Kriminalforsorgen og landets politikere. Til glæde for virksomhederne, tidligere straffede og samfundet.

Nogen bør gøre noget

High:five baner vejen for virksomheder, som er parate til at hjælpe unge på kanten.

Bogen ‘De uslebne diamanter’

I bogen har vi samlet en lang række virksomheders erfaringer med at have tidligere straffede unge ansat. Virksomhedsejere, medarbejdere og de unge selv, fortæller om de gevinster og udfordringer de har oplevet i forbindelse med ansættelsesforløbet.

Koncept- og metodebeskrivelse

Vi har diskuteret og debatteret, vi har prøvet af, valgt til og valgt fra. Med offentliggørelsen af denne koncept- og metodebeskrivelse ønsker vi åbent at formidle High:fives metode og erfaringer.

High:five mener …

High:fives blog indlæg er samfundsrelevante anskuelser fra en organisation, der siden 2006 har arbejdet med forebyggelse, resocialisering, social ansvarlighed og samarbejde mellem offentlige myndigheder og private virksomheder.

Følg High:five

Vi har mange aktiviteter på de sociale medier. Se hvor du kan følge os nedenfor.

High:five hjælper tidligere straffet unge med job

Verdensmål

High:five hjælper virksomheder, som er parate til at hjælpe unge på kanten, og sammen kan vi bidrage til indfrielse af 4 af FN’s 17 Verdensmål. Kontakt os for en uforpligtende snak om et fremtidigt samarbejde.

Kvalitetsuddannelse
Kvalitetsuddannelse

AMU-kurser i fængslerne med undervisere fra Highfives samarbejdsvirksomheder bidrager til, at de indsatte opnår kompetencer, der kan føre til job efter afsoning eller give mod på yderligere uddannelse.

Anstandige jobs og økonomiske vækst
Anstandige jobs og økonomiske vækst

Med de individuelle jobmatch bidrager High:five til at unge i fare for arbejdsløshed pga. tidligere kriminalitet kommer i job på det ordinære arbejdsmarked, til gavn for den enkelte og for samfundet. Man bidrager dermed også til verdensdelmålet om at reducere ungdomsarbejdsløshed.

Mindre ulighed
Mindre ulighed

High:fives samlede indsats styrker social og økonomisk inklusion af kriminalitetstruede unge. Kriminelle unge har markant dårligere opvækstvilkår, dårligere skolegang, lavere uddannelsesniveau og mindre arbejdsmarkedstilknytning end andre unge.

Partnerskaber for handling
Partnerskaber for handling

Når High:five er medinitiativtager til OPS, som er en banebrydende og nytænkende samarbejdsform mellem fængsler, erhvervsskoler, private virksomheder og High:five, bidrager man til verdensdelmålet om at ”Tilskynde til og fremme effektivt offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som bygger på erfaringer og ressourcestrategier fra partnerskaber”.

Kontakt os – vi er landsdækkende

High:five har konsulenter i hele landet.
Klik på det område hvor du ønsker at finde en konsulent.

Vi tager et socialt ansvar

Back To Top