skip to Main Content

Indsigt skaber forståelse, og forståelse nedbryder barrierer

Et standardforløb

Selv om vores ”match” mellem unge og virksomheder er lige så forskellige som de unge og virksomhederne er, så prøver vi at beskrive et ”almindeligt forløb”, som det kan se ud i dagligdagen.

High:five bliver kontaktet af Statsfængslet i Møgelkær, der har en ung, som matcher vore krav. Den unge skal løslades om 3 måneder og flytte til Århus.

High:five i Århus orienteres og en konsulent kører til Møgelkær for at snakke med den unge, som viser sig at opfylde vore krav. Den unge vil gerne i lære som tømrer og har taget grundforløbet på Møgelkær.

Konsulenten har samarbejde med flere tømrervirksomheder i Århus og tager kontakt til dem. Et af firmaerne vil gerne tale med den unge, og CV udfærdiges og fremsendes. Den indsatte får med hjælp fra fængslet afhentet en straffeattest, og der arrangeres en ”frigang” til den indsatte, der få dage senere møder op til en samtale på virksomheden. Efter aftale med virksomheden deltager medarbejderen fra High:five i mødet.

Virksomheden beslutter at ansætte den unge, når han løslades, men anmoder om at den unge får et sikkerhedskursus, hvilket High:five aftaler med fængslet.

High:five aftaler med fængslet og virksomheden, at den unge starter i 2 ugers praktik på virksomheden 14 dage inden endelig løsladelse. Den unge får frigang til arbejde og pendler de sidste 2 uger af sin afsoning mellem Møgelkær og Århus. Den dag den unge løslades starter hans lærlingeforløb på virksomheden.

High:five orienterer Århus kommune, der beslutter at give virksomheden 2 ugers økonomisk støtte til den mentor, der skal sikre den unge en god opstart. Papirerne udfærdiges af kommunen, og High:five assisterer virksomheden med underskrift og fremsendelse af papirerne til kommunen.

Virksomheden udpeger en mentor, der skal tage sig af den unge under opstarten, og projektlederen fra High:five har løbende dialog med mentoren, så han kender den unge og sin opgave.

Virksomheden anmoder om, at medarbejderen fra High:five følger opstarten tæt, og medarbejderen kører jævnligt forbi virksomheden for at sikre, at alt kører som planlagt.

High:five kan efterfølgende kontaktes, hvis der opstår uventede problemer med den unge.

Vi besøger gerne jer for at fortælle om vores arbejde, hvad vi gør, og hvordan vi gør det. Vi fortæller om de unge og om de erfaringer, som vi har.

Denne vejledning tager jer igennem, hvilke gevinster, I som sarbejdsvirksomhed opnår, vores arbejdsmetode, baggrundsviden, socialt ansvar mm.

Vejledning samarbejdsvirksomheder

I denne bog har High:five samlet en lang række virksomheders erfaringer med at have tidligere straffede unge ansat.

High:five har siden 2006 udviklet og forfinet en metode som uafhængig, koordinerende brobygger mellem offent­lige myndigheder og private virksomheder. I denne konceptbeskrivelse formidles High:fives metode og erfaringer.

Koncept- og metodebeskrivelse

Back To Top