skip to Main Content

Vi fokuserer på inividets og samfundets nuværende behov

Den praktiske proces

Når I har en ung fra målgruppen, kan I kontakte High:five, som herefter finder den rette virksomhed til vedkommende.

Målet er at skabe en sammenhæng mellem den unges ønsker og kompetencer og det, som den kommende arbejdsplads kan levere, samt at fastholde den unge på arbejdspladsen.

På vegne af virksomhederne stiller vi krav til de unge, som vi hjælper ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelse, og de er følgende:

  • De skal kunne og ville arbejde
  • De skal være stoffri
  • De skal have lagt deres kriminalitet bag sig
  • De skal have et sted at bo – en fast bopæl

High:five udarbejder i samarbejde med virksomheden og jer en kontrakt, som vil beskrive målet med ansættelsen, jobtype og indhold, varighed samt økonomiske og praktiske forhold omkring ansættelsen.

Målet er, at den unge så hurtigt som muligt skal indgå på lige fod med alle andre i virksomheden, altså ansættes på ordinære vilkår.

I vil altid kunne komme i kontakt med High:five, som løbende vil holde sig orienteret om jobmatchforløbet, og som altid vil kunne tilkaldes for:

  • Afklaring af rollefordeling
  • Genforhandling af kontraktindhold
  • Afvikling af forløb

Arbejder I med unge fra målgruppen, så kontakt High:five og lad os sammen drøfte, hvordan vi bedst muligt hjælper de unge med plettede straffeattester ud i en normal tilværelse med enten job eller uddannelse.

Ønsker I mere information om High:five, eller ønsker I at vi kommer ud og holder et oplæg, kan I kontakte:

Ole Hessel, Direktør
+45 51 17 00 11
ole@highfive.net

Bedri Istrefi, Souschef
+45 51 17 00 15
bedri@highfive.net

Vi kommer gerne ud og drøfter et fremtidigt samarbejde. Lad os i fællesskab løfte opgaven.

I denne bog har High:five samlet en lang række virksomheders erfaringer med at have tidligere straffede unge ansat.

High:five har siden 2006 udviklet og forfinet en metode som uafhængig, koordinerende brobygger mellem offent­lige myndigheder og private virksomheder. I denne konceptbeskrivelse formidles High:fives metode og erfaringer.

Koncept- og metodebeskrivelse

Back To Top