skip to Main Content

Arbejder på tværs af offentlige myndigheder og private virksomheder

High:five Fonden

High:five Fonden blev grundlagt i januar 2016 som fremtidigt forankringssted for organisationen High:five, samt organisationens ansatte.

High:five Fondens bestyrelse
Bestyrelsen for High:five Fonden består af repræsentanter fra virksomheder, politiet, Kriminalforsorgen, samt en repræsentant fra Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar.

Medlemmer af bestyrelsen

Formand:
Louise Sjøntoft
HR direktør, NCC Denmark A/S

Louise Sjøntoft har været ansat i NCC siden 2005 og er uddannet cand.comm. fra Roskilde Universitet. Hun arbejder med rekruttering, fastholdelse, udvikling og CSR i entreprenørbranchen.
www.ncc.dk

Anne-Birte Kylling
Direktør, partner, DISCUS A/S

Anne-Birte Kylling startede i 1998 konsulentfirmaet DISCUS A/S sammen med Hans Bach. DISCUS er et konsulentfirma, der arbejder med innovation på beskæftigelsesområdet og på socialområdet. DISCUS arbejder med implementering af nye reformer og indsatser, med strategiudvikling og innovation, med analyser og evalueringer samt med helt praksisnær organisationstilpasning, metode- og kompetenceudvikling. Anne-Birte Kylling blev i 2005 af VFSA bedt om at udarbejde en projektmodel for High:five, rekruttere en projektchef – og indgå i styregruppen for High:five, som senere blev til High:fives bestyrelse.
www.discus.dk

Charlotte Bergen Skov
Chefkonsulent, Rigspolitiet
Andre tillidshverv: Bestyrelsesmedlem i Center for Ungdomsforskning (CeFU) ved Aalborg Universitet

Charlotte Bergen Skov er uddannet antropolog, har en masteruddannelse i ledelse og er ansat som leder i Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter. Hun har i mange år arbejdet med forebyggelse af kriminalitet og har tidligere arbejdet bl.a. i Det Kriminalpræventive Råd, Kriminalforsorgen og på Københavns Universitet.

Christina Schultz
Direktør, Byggeriets Samfundsansvar

Christina Schultz er uddannet Cand. Scient. Soc. og har i over 15 år arbejdet med CSR-området. Hun har gennem mange år arbejdet for Virksomhedsforum for Socialt Ansvar, som var initiativtager til High:five. Hun er nu sekretariatsleder i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, som arbejder for at gøre bæredygtige løsninger, ordentlige arbejdsforhold og uddannelsesmuligheder til fundamentet for sund konkurrence i hele ejendoms-, bygge- og anlægsbranchen. Virksomheder inden for byggeriet har i særlig grad været med til at rekruttere unge via High:five.
www.byggerietssamfundsansvar.dk

Torben Larsen
Direktør, Give Steel A/S

Torben Larsen overtog i 2004 Give Stålspær sammen med Teil Bechman. Siden er virksomheden vokset fra 7 ansatte til i dag at have mere end 300 medarbejdere. Torben Larsen er personligt meget optaget af at hjælpe udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Virksomheden, som i dag hedder Give Steel A/S, har derfor bl.a. 20 lærlinge ansat, hvoraf de fleste har en eller flere udfordringer. Desuden har firmaet en politik om, at ingen der henvender sig om en læreplads bliver valgt fra – uanset hvilken udfordring de står med.
www.givesteel.com

Lone W. Petersen

Lone W. Petersen
HR- og Økonomidirektør, Hørkram Foodservice A/S

Lone har slået sine folder hos Hørkram Foodservice A/S siden 2002. Hun er HR- og Økonomidirektør og har i mange år haft et stort fokus på det sociale ansvar, som virksomheden bidrager med i forbindelse med fastholdelse, uddannelse, integration og tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Dette gøres bl.a. gennem et solidt samarbejde med High:five og flere kommuner.
www.hoka.dk

Back To Top