skip to Main Content

Indsigt skaber forståelse,
og forståelse nedbryder barrierer

Virksomhed

High:five blev etableret i 2006 af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar.

Vores opgave er at assistere landets virksomheder med at udvikle socialt ansvar og skabe job eller uddannelsesmuligheder til unge ml. 15-30 år, der er i fare for marginalisering på grund af kriminalitet.

High:five er finansieret af offentlige midler. High:five-medarbejderen er jeres erfarne konsulent, og vi arbejder gratis for jer.

Alle High:five medarbejdere har mange års erfaring i arbejdet med unge. Vi kender de unge og er dygtige til at vurdere, om de vil passe ind i jeres virksomhed. Vi ved hvad der skal til for at få det til at lykkes.

Hvad får I ud af det?

  • I får gratis professionel assistance fra High:five
  • I får en ny medarbejder, som ønsker at være hos jer
  • I får en arbejdsom og loyal medarbejder
  • De ansatte er stolte over deres arbejdsplads
  • Kunder og leverandører påskønner det I gør
  • High:fives erfaring viser, at der samlet set er plus på bundlinien

Overvejelser

Hvis du overvejer deltagelse, så kontakt High:five, og vi besøger dig for at fortælle om vores arbejde, hvad vi gør, og hvordan vi gør det. Vi fortæller om de unge og om de erfaringer, som vi har.

Du/I bestemmer efterfølgende om I vil ansætte en ung, og hvilke krav og forventninger I har til os og den unge.

Bonus for jer:

  • High:fives erfaringer viser, at virksomhederne med stor fordel kan ansætte unge fra målgruppen.
  • Ikke alle unge er ukomplicerede, men virksomhederne bliver informeret om, hvad de får ind ad døren, og det viser sig næsten altid at være mere end almindeligt loyale unge, der gør meget for at vise deres værd, og som er glade for at få en chance.
  • Virksomhedens øvrige ansatte engagerer sig dybt i arbejdet med den unge, er stolte over virksomhedens sociale engagement, og arbejdet med den unge, bringer øvrige ansatte sammen om et fælles mål.
  • Erfaringerne viser også, at virksomheden anerkendes for sin indsats i forhold til andre virksomheder, kunder og leverandører. High:five gør PR for virksomheden dels på vores hjemmeside, men også i alle de sammenhænge, hvor High:fives ansatte formidler projektets succeser.

Hvis du som virksomhed ønsker at vide, hvordan vi kan samarbejde, eller ønsker at ansætte vores målgruppe, så er du velkommen til at kontakte direktør, Ole Hessel, eller souschef, Bedri Istrefi.

Denne vejledning tager jer igennem, hvilke gevinster, I som sarbejdsvirksomhed opnår, vores arbejdsmetode, baggrundsviden, socialt ansvar mm.

Vejledning samarbejdsvirksomheder

I denne bog har High:five samlet en lang række virksomheders erfaringer med at have tidligere straffede unge ansat.

High:five har siden 2006 udviklet og forfinet en metode som uafhængig, koordinerende brobygger mellem offent­lige myndigheder og private virksomheder. I denne konceptbeskrivelse formidles High:fives metode og erfaringer.

High:fives koncept- og metodebeskrivelse

Back To Top