skip to Main Content

Arbejder på tværs af offentlige myndigheder og private virksomheder

Om High:five

High:five blev etableret i 2006 af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) med det formål at assistere landets private og offentlige virksomheder med at etablere job og/eller uddannelsespladser til unge, der er i fare for marginalisering på grund af kriminalitet.

Samtidig skal High:five forsøge at ændre holdningen til straffeattesterne, og etablere et koordineret samarbejde med politiet, kriminalforsorgen, kommunerne, og andre interessenter.

Betydningen af organisationens navn:
Direktør Ole Hessel valgte i samarbejde med High:fives bestyrelse at kalde initiativet for “High:five” i håb om at fremkalde en fællesskabsfølelse mellem involverede parter, når en opgave er løst, da High:five ikke kan løfte ovenstående opgave alene.

“High:five – når de involverede parter fejrer en fælles sejr”

Organisation
High:five er forankret i High:five Fonden. High:Five Fondens betyrelse består af repræsentanter fra bl.a. virksomhederne, politiet og kriminalforsorgen.
Læs mere om High:five Fonden her

High:five Fondens bestyrelse har ansat en direktør, der har det overordnede ansvar for drift og udvikling af High:five.

Direktøren har ansat en souschef, der har ansvaret for drift og personaleledelse af 3 lokale teams af seniorkonsulenter.

Direktøren har ansat en udviklingschef, der har ansvaret for udvikling af Offentlig-privat samarbejde (OPS).

Direktøren, souschefen og udviklingschef udgør ledelsesteamet.

High:fives sekretariat består af direktøren og en PA.

Rundt om i Danmark er der ansat koordinatorer og seniorkonsulenter, der forestår det lokale arbejde. I nogle områder er der sammensat en følgegruppe, som lokalt skal spare og inspirere High:five, og assistere med gode tiltag i området.

I denne bog har High:five samlet en lang række virksomheders erfaringer med at have tidligere straffede unge ansat.

Virksomhedsejere, medarbejdere og de unge selv, fortæller om de gevinster og udfordringer de har oplevet i forbindelse med ansættelsesforløbet.

Det munder ud i en værktøjskasse med konkrete råd og anvisninger til andre virksomheder, der gerne vil være med til at hjælpe tidligere straffede til et liv uden kriminalitet.

High:five har siden 2006 udviklet og forfinet en metode som uafhængig, koordinerende brobygger mellem offent­lige myndigheder og private virksomheder. I denne konceptbeskrivelse formidles High:fives metode og erfaringer.

Koncept- og metodebeskrivelse

Back To Top