skip to Main Content

Indsigt skaber forståelse, og forståelse nedbryder barrierer

De tidligere straffede – hvem er de?

High:five modtager hver uge adskillige henvendelser fra alle mulige tidligere straffede, der mangler hjælp til at komme i arbejde eller uddannelse. Det kan være drenge, piger, danske, etniske, faglærte eller ufaglærte – vi har unge på alle hylder, og derfor har vi brug for rigtig mange forskellige jobmuligheder indenfor alle brancher.

 

Krav til de tidligere straffede

High:five stiller på vegne af virksomhederne tydelige krav til de tidligere straffede. De skal have viljen til at gå i arbejde eller uddannelse, de skal have lagt eventuel kriminalitet bag sig, de skal være stoffrie, og de skal have et fast sted at bo. Derudover skal de have et væsen og en adfærd, der kan håndteres på en arbejdsplads. Vi visiterer kun tidligere straffede, som vi selv ville ansætte, videre til virksomhederne.

Alle tidligere straffede skal underskrive en samtykkeerklæring, så vi kan dele oplysningerne om dem med relevante samarbejdspartnere – herunder virksomheden.

 

Kriminalitet

Det er ikke alle ansøgere, der har en kriminel fortid, men mange har.

High:five foreholder alle ansøgere den kriminalitet, som han eller hun har begået – også den, der måske ikke fremgår af straffeattesten.

Den begåede kriminalitet er ikke en hindring, men karakteren af den skal matches med virksomhedens rammer og forventninger, og virksomheden skal kende fortiden.

Når straffen er udstået, bør den tidligere straffede have mulighed for at starte på en frisk.

 

Stoffer

Kriminalitet og misbrug hører meget ofte sammen. High:five visiterer ikke misbrugere videre til virksomhederne.
Hvis High:five er i tvivl om misbrug, kan vi få den tidligere straffede til at fremvise rene blodprøver. Selv om vi gør, hvad vi kan, viser erfaringerne, at enkelte brugere af stoffer slipper igennem nåleøjet.

Denne vejledning tager jer igennem, hvilke gevinster, I som sarbejdsvirksomhed opnår, vores arbejdsmetode, baggrundsviden, socialt ansvar mm.

Vejledning samarbejdsvirksomheder

I denne bog har High:five samlet en lang række virksomheders erfaringer med at have tidligere straffede unge ansat.

High:five har siden 2006 udviklet og forfinet en metode som uafhængig, koordinerende brobygger mellem offent­lige myndigheder og private virksomheder. I denne konceptbeskrivelse formidles High:fives metode og erfaringer.

Koncept- og metodebeskrivelse

Back To Top