global
wrap-menu-top
wrap-menu-global
Menu
horizon-top
horizon-top

HIGH:FIVE MENER...

Artikel: Job og uddannelse - en vej ud af kriminalitet?!

2. maj 2013

At unge kriminelle kommer direkte i job eller uddannelse efter endt afsoning kan effektivt forebygge tilbagefald til kriminalitet. Det er en erfaring, som virksomhedsinitiativet High:five har gjort sig. High:five har til formål at hjælpe unge ud af kriminalitet og ind i job eller uddannelse og står i samarbejde med Kriminalforsorgen, kommuner, politi og virksomheder bag en succesfuld model hertil.

27,7 % af alle de der blev løsladt fra et dansk fængsel eller fik en tilsynsdom i 2009, recidiverede (endte tilbage i fængsel) inden for 2 år efter løsladelsen (Kriminalforsorgens Årsrapport). Hertil kommer alle dem, som begik ny kriminalitet, der dog af forskellige grunde ikke førte til fængselsstraf. Tilbagefald til kriminalitet har ikke blot store personlige omkostninger for den enkelte kriminelle og eventuelle ofre, men det har også betydelige samfundsøkonomiske omkostninger såsom udgifter til politi, retssager, afsoning, overførselsindkomster m.m.  

 

En succesfuld tilrettelagt indsats forebygger kriminelle tilbagefald

Noget tyder på, at en særlig tilrettelagt indsats overfor yngre afsonere kan have en særdeles positiv effekt og dermed forebygge tilbagefald til kriminalitet. I en rapport fra Rambøll konkluderes det, at unge kriminelle som får job under eller direkte efter endt afsoning, har gode chancer for at holde sig ude af ny kriminalitet (Evaluering af Projekt High:five[1]). Netop denne indsats har High:five specialiseret sig i.

 

High:five er et landsdækkende virksomhedsinitiativ under Beskæftigelsesministeriet, som har til formål at hjælpe unge mellem 15 og 30 år, der er eller har været kriminelle, tilbage på rette kurs og ud af kriminalitet via job eller uddannelse.

High:five står bag en model i samarbejde med Kriminalforsorgen, kommuner, politi og virksomheder, der har vist sig at være yderst succesfuld. En ekstern evaluering af High:five viser, at kun 30 % af de afsonere, som High:five hjælper ud i job eller uddannelse falder tilbage til kriminalitet inden for 2 år, mens 93 % i en tilsvarende kontrolgruppe, benyttet i evalueringen, har tilbagefald til kriminalitet. Hertil skal tilføjes, at ud af de 30 % af High:fives unge som havde tilbagefald begik ingen kriminalitet, der førte til en fængselsdom – altså er recidivprocenten lig 0 %!

 

Modellen, som High:five har udviklet, har altså vist sig at virke. Det er også noget Sebastian (anonymiseret) på 22 år har erfaret. Han er skilsmissebarn og mistede sin far i en ung alder. Sebastian havde svært ved at tackle sorgen over faderens død og forsvandt gradvist ind i sig selv og ind i et massivt stofmisbrug. ”Min familie skar hånden af mig i et forsøg på at få mig til at gå i behandling. Det gjorde det bare værre, og jeg tog endnu flere stoffer”, fortæller Sebastian. I en periode finansierede han stofferne ved at begå indbrud. En dag klappede fælden dog. Sebastian blev anholdt og efterfølgende idømt en fængselsdom. Han sad i fængsel i 6 måneder, hvor han røg en del hash. “Jeg skulle dulme nerverne og væk fra virkeligheden. Egentlig ville jeg bare gerne dø”.

 

Fængsling tærer hårdt på menneskers psyke, og også Sebastian blev voldsomt påvirket af at være spærret inde: ”I fængslet stod tiden stille, fordi der ingenting foregik. Verden gik i stå. Oppe i mit hoved, ikke i mine følelser, for jeg var på stoffer, så dem kunne jeg ikke mærke, accepterede jeg, at jeg ikke havde noget at komme ud til, så jeg kunne bare fortsætte den samme vej. Jeg skyldte 40.000 kr. Jeg havde ingen kontakt til min familie, og når jeg tænkte på dem, røg jeg bare mere hash.”

 

Efter endt afsoning står de løsladte overfor et arbejdsmarked og et samfund, der ofte ser skævt til en plettet straffeattest. Straffen er altså på mange måder ikke overstået, og de løsladte oplever det i vid udstrækning som nærmest umuligt at skabe sig en selvstændig tilværelse uden kriminalitet.

Sebastian blev, som mange andre, så præget af tiden i fængslet, at han fik svært ved omgås andre og dermed også at søge et job: ”Det er svært at komme videre efter at have siddet i fængsel, selvom man gerne vil”, siger Sebastian. Han mener, at mulighederne for at holde sig fra den kriminelle løbebane afhænger af hvilke muligheder – eller mangel på samme - der møder unge med en plettet straffeattest, når de løslades. ”Strafferammen kan være nok så lang eller nok så kort. Jeg tror, det handler mere om, hvordan man kommer videre efter endt straf, og hvilke muligheder der er inde i fængslet”. Det er en betragtning High:five og mange af deres samarbejdspartnere er enige i.

 

Job og uddannelse stopper marginaliseringen

I High:five tror man på, at job eller uddannelse kan være med til at få de unge til at se en mening med tilværelsen og til at turde tro på en fremtid uden kriminalitet. Der arbejdes ud fra devisen om, at når man har udstået sin straf, skal man have samme rettigheder og muligheder som alle andre. Det betyder samtidig, at der kan og skal stilles samme krav til de løsladte som til alle andre borgere. Derfor lægger chef i High:five, Ole Hessel, også stor vægt på, at de unge skal ud i ordinære jobs: Når de unge kommer til os stopper marginaliseringen. Vi har fokus på, at de skal indgå i så normal en jobsituation som muligt. Dermed er der noget på spil for både dem og virksomheden. Det er en chance de får, og det er alvor, hvis de spilder den.”

  

Efter løsladelsen havde Sebastian et brændende ønske om at få et arbejde, men han indså hurtigt, at han ville få brug for hjælp. ”Da jeg kom ud af fængslet, fik jeg socialfobi og blev stresset, hvis der var for mange mennesker. Det hjalp, hvis jeg røg mig skæv. Min mave krøller sig sammen, når jeg tænker på at skulle i fængsel igen.” Sebastian hørte første gang om High:five, da han var i misbrugsbehandling: ”Der blev arrangeret et møde, og så var jeg i gang. Jeg ville rigtig gerne videre og kæmpe for det, så High:five gav mig håbet tilbage. Nu øjnede jeg en chance for et liv med et rigtigt arbejde”. 

 

De unge kommer som oftest i kontakt med High:five via sagsbehandlere i kommunen eller Kriminalforsorgen, som har vurderet, at den unge vil kunne falde inden for High:fives målgruppe. For at komme i betragtning skal den unge udfylde et ansøgningsskema med en kort levnedsbeskrivelse, som bliver videresendt til en lokal projektleder hos High:five. Den unge skal ligeledes selv skaffe og fremvise sin straffeattest. Dette er et bevidst krav fra High:fives side, da det kan være et vigtigt første skridt på vejen ud af kriminalitet. Det kræver nemlig, at den unge selv gør en aktiv indsats for at ændre sine muligheder for at få et job. Samtidig er det et signal både til sig selv og omverdenen om, at han eller hun virkelig er motiveret for at ændre sin adfærd. Ansvaret er den unges. Herefter bliver den unge kontaktet af en projektleder i området og der afholdes en eller flere visitationssamtaler, hvor den unges ønsker og kompetencer ift. job eller uddannelse afklares.

 

Det er High:fives opgave at assistere landets virksomheder med at ansætte unge, som er i fare for marginalisering på grund af kriminalitet. High:five skal stå inde for den unge og sikre, at virksomheden får den helt rigtige medarbejder. Det er altafgørende, at High:five har et dybdegående kendskab til den unges kriminelle fortid og har sikret sig, at den unge er arbejdsmarkedsparat. Derfor bliver det også ved visitationssamtalen vurderet, om ansøgeren lever op til fire ufravigelige krav. Den unge skal:

 

  •         Være motiveret for at arbejde
  •         Have lagt al kriminalitet bag sig
  •         Være stoffri
  •         Have en fast bopæl

 

Hvis den unge opfylder kravene, vil projektlederen fra High:five kontakte en relevant virksomhed. Skulle det vise sig, at der er en jobåbning, afholder virksomheden en ansættelsessamtale med den unge. Virksomhedens ledelse eller kontaktperson har forinden fået mulighed for at få oplyst, hvilken form for kriminalitet ansøgeren har begået og har derved fået mulighed for at vurdere, om det er noget den pågældende virksomhed kan rumme. Bliver den unge og virksomheden efter samtalen enige om en ansættelse, hjælper High:fives Projektleder med at koordinere eventuelle støtteforanstaltninger på tværs af de offentlige myndigheder. Desuden vil virksomheden ofte udpege en mentor i virksomheden, som vil være den unges interne kontaktperson. High:five tilbyder derfor virksomhederne gratis kurser, hvor mentorerne kan blive uddannet og opkvalificeret. Skulle der efter opstart være behov for rådgivning eller hjælp, står High:five til rådighed overfor virksomheden og den unge.

 

Samfundsøkonomiske fordele af de gode resultater

Fra år 2006 til år 2012 er omkring 800 unge blevet matchet i job eller uddannelse gennem High:five. Heraf blev 87 % fastholdt i et liv uden kriminalitet (målt i årene 2010 -2012). Ifølge Rambølls rapport er den samfundsøkonomiske gevinst heraf betydelig. For afsonerne er det samfundsøkonomiske overskud pr. matchet deltager i High:five opgjort til op til 1,4 mio. kr.,  hvis effekterne varer resten af livet. Besparelserne sker i form af reducerede udgifter forbundet med kriminalitet (politi, retssager, afsoning mv.) og øgede skatteindtægter fra ekstra lønindkomst – og dermed også reducerede overførselsindkomster. Det vil altså sige, at der kan være tale om en massiv økonomisk besparelse for samfundet.

 

Chef i High:five, Ole Hessel, tilskriver de gode resultater et godt og konstruktivt samarbejde mellem offentlige myndigheder, High:Five og de mange virksomheder, der vælger at tage et socialt ansvar: ”High:five arbejder på tværs af instanserne og er en forlængelse af det eksisterende. Vi ved, at ingen kan lykkes alene, men ved en fælles indsats er det muligt at skabe succes både menneskeligt, fagligt og økonomisk.”. Derfor arbejder High:five også løbende på at etablere tværfaglige samarbejdsrelationer, deltage i forebyggende tiltag og i fællesskab med samarbejdspartnere konstant at udvikle og forfine metoden, så endnu flere kan holdes ude af kriminalitet og bidrage til samfundet på en konstruktiv måde.  

 

High:five’s  metode blev også Sebastians vej til et liv uden kriminalitet, og han er i dag fastansat hos DFDS på en af deres både, og han ser igen lyst på fremtiden: ”Det er et rigtig godt ’crew’, vi har derude. Når vi arbejder, så arbejder vi, og når vi har fri, så er vi alle ens, så er vi - så at sige - i samme båd. Jeg ved ikke, hvad jeg havde gjort, hvis ikke det var for jobbet. Med mit nye job får jeg rig mulighed for at afdrage på min gæld. Det giver ro i sindet. Mennesker skal have en chance. Kriminalitet er meget sjældent en livsstil folk ønsker”.

 

Artiklen er bragt i Social Politik - Tidsskrift for Socialpolitisk Forening, Nr. 2/2013

 

 

Kilder:

Kriminalforsorgen 2012: Årsrapport 2011

Rambøll 2012: Evaluering af projekt High:Five

 [1] http://www.sfr.dk/upload/SFR/Files/Publikationer/2012/Evaluering-HighFive.pdf.

 

 

 

Artikel