global
wrap-menu-top
wrap-menu-global
Menu
horizon-top
horizon-top

HIGH:FIVE MENER...

Pressemeddelelse: Unge i job trods plet på straffeattesten

22. marts 2021

Pressemeddelelse udsendt af Svendborg Kommune 22/3 2021


Pia Dam og Ole Hessel underskriver samarbejdsaftale

Foto: Tim Kildeborg Jensen

 

Samarbejdsaftale med High:Five Fonden skal sikre job eller uddannelse til unge mellem 15-30 år. Håbet er, at de kommer væk fra kriminalitet. Samarbejdet bygger via High:Five på en koordineret indsats med bl.a. virksomheder, politiet, kriminalforsorgen og andre interessenter.


I Svendborg Kommune skal alle unge med. Også unge med særlige livserfaringer og unge med en kriminel fortid. De skal opleve en mulighed for at få et job eller at komme ind på den ønskede uddannelse. For unge med en plet på straffeattesten er chancen ikke altid en mulighed.


Det vil Svendborg Kommune være med til at ændre. Det sker via et samarbejde med fonden High:Five. Fondens formål er at hjælpe disse unge til reelle job- og uddannelsesmuligheder.

Formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Pia Dam, glæder sig over det nye samarbejde

Jeg er glad for at kunne indgå en samarbejdsaftale med High:Five,som har hjulpet mange unge videre i job eller uddannelse. Desuden vil samarbejdet være et vigtigt element i vores ungeindsats, så gruppen af kriminalitetstruede og tidligere straffede unge får en ny chance for at komme i ordinære job eller uddannelsesforløb.Det er til glæde for både de unge selv, men også for samfundet. Så det bliver en win-win-situation, siger Pia Dam.

 

Unge i Svendborg Kommune skal være i job eller uddannelse

I Svendborg Kommune arbejdes der for at sikre en sammenhængende ungeindsats. Der er særligt fokus på unge 15-30-årige i sårbare situationer, der har brug for hjælp og støtte. Det arbejde foregår i rammerne af Ungekontakten.

For Pia Dam er unges vej til beskæftigelse et centralt politisk opmærksomhedspunkt:

Vi arbejder målrettet på at alle unge kommer i job eller uddannelse og det er et centralt fokusområde i vores beskæftigelsesplan. Jeg har en stor tiltro til at samarbejdet med High:Five kan bringe os et skridt tættere på målet via deres store erfaring med unge der er truet af kriminalitet eller allerede er inde på den kriminelle løbebane, siger hun.

 

Også Ole Hessel, direktør I High:Five ser frem til samarbejdet med Svendborg Kommune.
Vi glæder os til et forstærket samarbejde med Svendborg kommune om etablering af ordinære job og uddannelse til kommunens unge. I High:Five tager vi udgangspunkt i virksomhedernes krav og forventninger til fremtidige ansatte og sikrer ved en grundig screening af de unge, at de kan leve op til disse. Et grundigt forarbejde giver et godt match, der tilfører virksomheden en værdifuld arbejdskraft og samtidig skaber grundlaget for en ny og stabil tilværelse for de unge. Det er derfor vigtigt, at de unge er klar, at de er motiverede, lever i stabile rammer, er stoffri og klar til at forlade fortiden til fordel for en ny og bedre fremtid.

 

FAKTA:

High:Five og Svendborg Kommune

High:Five blev etableret som et projekt i 2006 af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA). Formålet var at assistere landets private og offentlige virksomheder med at etablere job og/eller uddannelsespladser til unge der var truet af kriminalitet. Siden er projektet vokset, og i 2016 blev High:Five forankret i High:Five fonden, som et nationalt initiativ. High:Five Fondens bestyrelse består af repræsentanter fra bl.a. virksomheder, politi og kriminalforsorgen.

Målgruppen for samarbejde mellem High:Five og Svendborg Kommune er unge 15-30-årige, der afsoner eller netop har afsonet en dom samt unge, der er truet af kriminalitet, og derved bevæger sig i en gråzone med risiko for at komme på kant med loven.

I samarbejdet arbejdes der udelukkende med ordinære ansættelser uden forudgående praktik. Det foregår ved individuelle match mellem en ung og en virksomhed forestået af en erfaren konsulent fra High:Five. På denne måde sikres det at virksomheden får en motiveret medarbejder, som er nøje udvalgt og passer ind i virksomheden.

 

Yderligere information

Pia Dam, Formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Svendborg Kommune, tlf.: 53 55 40 33

Janus Harder Pedersen, afdelingsleder i Ungekontakten, Svendborg Kommune, tlf.: 23 47 03 60

Ole Hessel, Direktør High:five, tlf.: 51 17 00 11


 

 

Right