global
wrap-menu-top
wrap-menu-global
Menu
horizon-top
horizon-top

HIGH:FIVE MENER...

To ud af tre løsladte i Danmark begår ny kriminalitet igen inden for to år

9. december 2020

Det er den nedslående nyhed, som nye tal fra Danmarks Statistik viser.


Statistikken blev i en artikel i Berlingske den 6. december kommenteret af blandt andet lektor ved Aalborg Universitet, Annette Olesen.

Årsagerne til den nedslående statistik er ifølge Annette Olesen manglende indsats i fængslerne og udfordringer, når de dømte løslades.

 

Annette Olesen udtaler blandt andet, at det er enormt svært at komme ud af fængslerne. Der er nogle afgørende vilkår, som spænder ben for de løsladte. Hun peger her på manglende bolig, manglende job, straffeattester og gæld til det offentlige.

”Jeg er helt med på, at der sidder nogen, som bare venter på at komme ud og begå kriminalitet igen. Dem kan du ikke nå. Men du er nødt til at give de resterende et tilbud, hvis de skal ændre livsbane. Jeg er også med på, at lovlydige borgere vil undre sig og spørge, hvorfor kriminelle skal have den hjælp, som andre ikke får. Der må jeg bare minde om, at de indsatte skal ud i samfundet og være vores naboer. Det er til alles bedste, at mennesker ikke ryger tilbage i fængslet, for det koster samfundet penge, og det koster ofre for kriminalitet”, siger Annette Olesen.

 

Highfives direktør, Ole Hessel, kommenterer statistikken.

”Vi straffer kriminelle af to årsager. Dels som en konsekvens af en kriminel handling, og dels med et mål om, at den dømte lever et lovligt liv i fremtiden.

Det er relevant at undersøge, hvor stor succes vi egentlig har med at straffe. Undersøgelsen viser, at 66 % begår kriminalitet igen indenfor 2 år efter afsoning.

Men hvorfor måler man ikke på, hvor mange der kommer i job eller uddannelse. Næppe de resterende 33 %. Uanset hvad, så er der plads til forbedring”, konstaterer Ole Hessel.

 

 

Det kan lade sig gøre

Ifølge Ole Hessel kan det lade sig gøre at forbedre resultaterne:

”Afsoningstiden skal bruges til at afdække og behandle den kriminelle adfærd og til at kvalificere de indsatte til et lovligt liv efter afsoning. Samtidig skal der bygges en bro til bolig og job efter fængslet. Samfundet skal så lade være med at spænde ben for de dømte, der gerne vil leve et lovligt liv, ved at stemple dem med ulæselige straffeattester og endeløs gæld til det offentlige. Det begrænser kun den succes, som vi selv ønsker at opnå. Vi kan godt gøre det bedre, men det kræver politisk fokus, mod og beslutsomhed”, udtaler Ole Hessel.

 

Du kan se statistikken her

Right