global
wrap-menu-top
wrap-menu-global
Menu
horizon-top
horizon-top

HIGH:FIVE MENER...

Udlandet har fået øje på High:fives metode

28. januar 2015

High:fives metode vil ikke blot være anvendelig i forhold til andre målgrupper, den kan også overføres til udlandet. Vi oplever i High:five en stigende interesse for High:fives koncept fra udlandet, derfor er High:fives konceptbeskrivelse nu oversat til engelsk.

 

Download

Engelsk: Concept and method description

Dansk: Koncept- og medtodebeskrivelse

 

Den stigende interesse fra udlandet har betydet, at High:five bl.a. har været inviteret til Rumænien, Sverige, Estland, Norge og Japan, og flere forestående oplæg i udlandet er aftalt. High:five har ligeledes haft adskillige besøg i Danmark fra bl.a. Japan, Finland, Norge, Sverige, Estland og Rumænien og får med jævne mellemrum henvendelser vedrørende ønske om hjælp til opstart af lignende projekter i udlandet.

Udlandets interesse for High:fives arbejde er især begrundet i 2 ting:
1) High:fives evne til at arbejde på tværs af offentlige myndigheder og private virksomheder
2) High:fives evne til at motivere virksomheder til at inkludere tidligere straffede

De ovennævnte lande, men også resten af verden, har fået en stigende forståelse for, at det ikke er nok at straffe kriminelle med indespærring i fængsel og herefter bede dem om at leve et liv uden kriminalitet. I processen bliver man også nødt til at kvalificere de indsatte til at kunne leve et fremtidigt liv uden kriminalitet.
Samtidig har interessenterne i både ind- og udland fået øjnene op for nødvendigheden af, at det ’normale samfund’ samtidig skal være motiveret for- og kvalificeret til, at inkludere tidligere straffede i ’normaliteten’. Hvis man kun kvalificerer de indsatte uden at sørge for, at de har reelle muligheder for at komme i arbejde, vil man reelt blot kvalificere dem til fortsat ledighed.

Status og resultater af udlandsbesøg
Indtil videre kan High:five med glæde konstatere, at den indsats, som vi har ydet i forhold til udenlandske interessenter, bl.a. har ført til følgende resultater og udvikling i udlandet:

Japan    
Den japanske organisation JAOR ønsker at igangsætte en proces, der på sigt skal implementere et High:five-lignende koncept i Japan. Mest interessant er linket til erhvervslivet, og JAOR arbejder i øjeblikket på etablering af en erhvervskonference for at motivere landets virksomheder til at arbejde med social ansvarlighed. High:five vil formentlig blive inviteret som oplægsholder.

Rumænien   
CRED, et EU-projekt som High:five er associeret partner i, ønsker at igangsætte en proces i Rumænien, som på sigt skal implementere et High:five-lignende koncept i Rumænien. Mest interessant i denne sammenhæng er ligeledes High:fives evne til at motivere virksomhederne til at arbejde med social ansvarlighed. CRED arbejder ligeledes på planlægning af en erhvervskonference. Med baggrund i de danske erfaringer, som High:five har videregivet til organisationen i Rumænien, er det lykkedes CRED at påvirke det politiske system i Rumænien til at ændre reglerne for frigang til job for afsonere.

Estland
Samarbejdspartnere i bl.a. Ministry of Interior i Estland, ønsker at implementere et High:five-lignende initiativ i landet. Mest interessant er i denne sammenhæng High:fives evne til at motivere virksomhederne til at arbejde med social ansvarlighed.

Norge
Norske samarbejdspartnere har forsøgt at rejse midler til opstart af et High:five lignende initiativ i Oslo, men indtil videre uden konkrete resultater.


Disse mange initiativer og den store interesse vidner om at High:fives koncept, også i udlandet, bliver set som en god løsning på et samfundsproblem.


 

Kender du nogen der kunne have interesse, er du velkommen til at del og videregive Koncept- og metodebeskrivelsen.

 


Udlandet har fået øje på High:fives metode, derfor er High:fives koncept- og metodebeskrivelse nu oversat til engelsk
Right