global
wrap-menu-top
wrap-menu-global
Menu
horizon-top
horizon-top

De unge - hvem er de

High:five modtager hver uge adskillige henvendelser fra alle mulige unge, der mangler hjælp til at komme i arbejde eller uddannelse. Det kan være drenge, piger, danske, etniske, faglærte eller ufaglærte – vi har unge på alle hylder, og derfor har vi brug for rigtig mange forskellige jobmuligheder indenfor alle brancher.

Krav til de unge

High:five stiller på vegne af virksomhederne tydelige krav til de unge. De skal have viljen til at gå i arbejde eller uddannelse, de skal have lagt eventuel kriminalitet bag sig, de skal være stoffrie, og de skal have et fast sted at bo. Derudover skal de have et væsen og en adfærd, der kan håndteres på en arbejdsplads. Vi visiterer kun unge, som vi selv ville ansætte, videre til virksomhederne.

Alle unge skal underskrive en samtykkeerklæring, så vi kan dele oplysningerne om dem med relevante samarbejdspartnere – herunder virksomheden.

Kriminalitet

Det er ikke alle unge, der har en kriminel fortid, men mange har.

High:five foreholder den unge den kriminalitet, som han eller hun har begået – også den, der måske ikke fremgår af straffeattesten.

Den begåede kriminalitet er ikke en hindring, men karakteren af den skal matches med virksomhedens rammer og forventninger, og virksomheden skal kende fortiden.

Når straffen er udstået, bør den unge have mulighed for at starte på en frisk.

Stoffer

Kriminalitet og misbrug hører meget ofte sammen.
High:five visiterer ikke misbrugere videre til virksomhederne.
Hvis High:five er i tvivl om misbrug, kan vi få den unge til at fremvise rene blodprøver.
Selv om vi gør, hvad vi kan, viser erfaringerne, at enkelte brugere af stoffer slipper igennem nåleøjet.