global
wrap-menu-top
wrap-menu-global
Menu
horizon-top
horizon-top

Om High:five

High:five blev etableret i 2006 af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) med det formål at assistere landets private og offentlige virksomheder med at etablere job og/eller uddannelsespladser til unge, der er i fare for marginalisering på grund af kriminalitet.

 

Samtidig skal High:five forsøge at ændre holdningen til straffeattesterne, og etablere et koordineret samarbejde med politiet, kriminalforsorgen, kommunerne, og andre interessenter.

 

Betydningen af organisationens navn:

Direktør Ole Hessel valgte i samarbejde med High:fives bestyrelse at kalde initiativet for "High:five" i håb om at fremkalde en fællesskabsfølelse mellem involverede parter, når en opgave er løst, da High:five ikke kan løfte ovenstående opgave alene.

 

"High:five – når de involverede parter fejrer en fælles sejr"

 

Organisation
High:five er forankret i High:five Fonden. High:Five Fondens betyrelse består af repræsentanter fra bl.a. virksomhederne, politiet og kriminalforsorgen. Læs mere om High:five Fonden her

 

High:five Fondens bestyrelse har ansat en direktør, der har det overordnede ansvar for drift og udvikling af High:five.

 

Direktøren har ansat en souschef, der har ansvaret for drift og personaleledelse af 3 lokale teams af seniorkonsulenter.

Direktøren har ansat en udviklingschef, der har ansvaret for udvikling af Offentlig-privat samarbejde (OPS). 

 

Direktøren, souschefen og udviklingschef udgør ledelsesteamet.

 

High:fives sekretariat består af direktøren og en PA.

 

Rundt om i Danmark er der ansat koordinatorer og seniorkonsulenter, der forestår det lokale arbejde. I nogle områder er der sammensat en følgegruppe, som lokalt skal spare og inspirere High:five, og assistere med gode tiltag i området.

 

 

 

High:five organisation

De uslebne diamanter - Når virksomheder ansætter tidligere straffede

I denne bog har High:five samlet en lang række virksomheders erfaringer med at have tidligere straffede unge ansat. 

Virksomhedsejere, medarbejdere og de unge selv, fortæller om de gevinster og udfordringer de har oplevet i forbindelse med ansættelsesforløbet. 

Det munder ud i en værktøjskasse med konkrete råd og anvisninger til andre virksomheder, der gerne vil være med til at hjælpe tidligere straffede til et liv uden kriminalitet.

 

De uslebne Diamanter – Bog 

 


Koncept- og metodebeskrivelse

High:five har siden 2006 udviklet og forfinet en metode som uafhængig, koordinerende brobygger mellem offent­lige myndigheder og private virksomheder. I denne konceptbeskrivelse formidles High:fives metode og erfaringer.


Konceptbeskrivelse for High:five


Se High:fives musikvideo
– Give Me A Chance