skip to Main Content

Vi assisterer landets virksomheder med at udvikle socialt ansvar og skabe jobs

High:five assisterer virksomheder med at ansætte og fastholde tidligere straffede i ordinære job eller uddannelsesforløb, og samarbejder tæt med kommuner, politikredse, Kriminalforsorgen og landets politikere. Til glæde for virksomhederne, tidligere straffede og samfundet.

Nogen bør gøre noget

High:five baner vejen for virksomheder, som er parate til at hjælpe unge på kanten.

High:five har et tæt samarbejde med virksomheder ved ansættelse af unge.

Vi samarbejder med…

Vi samarbejder med et bredt udvalg af små og store virksomheder i hele landet, som ønsker at tage et socialt ansvar og ansætte fra kanten af arbejdsmarkedet. På vores sociale medier kan du følge med og læse de personlige historier om både de tidligere straffede, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og myndigheder, som vi samarbejder med.

Følg med på de sociale medier og bliv inspireret til, hvordan I som virksomhed, myndighed eller andet, kan være med til at tage et socialt ansvar.

     

High:five hjælper tidligere straffet unge med job

Verdensmål

High:five hjælper virksomheder, som er parate til at hjælpe unge på kanten, og sammen kan vi bidrage til indfrielse af 4 af FN’s 17 Verdensmål. Kontakt os for en uforpligtende snak om et fremtidigt samarbejde.

Kvalitetsuddannelse
AMU-kurser i fængslerne med undervisere fra Highfives samarbejdsvirksomheder bidrager til, at de indsatte opnår kompetencer, der kan føre til job efter afsoning eller give mod på yderligere uddannelse.

Anstændige jobs og økonomisk vækst
Med de individuelle jobmatch bidrager High:five til at unge i fare for arbejdsløshed pga. tidligere kriminalitet kommer i job på det ordinære arbejdsmarked, til gavn for den enkelte og for samfundet. Man bidrager dermed også til verdensmålet om at reducere ungdomsarbejdsløshed.

Mindre ulighed
High:fives samlede indsats styrker social og økonomisk inklusion af kriminalitetstruede unge. Kriminelle unge har markant dårligere opvækstvilkår, dårligere skolegang, lavere uddannelsesniveau og mindre arbejdsmarkedstilknytning end andre unge.

Partnerskaber for handling
Når High:five er medinitiativtager til OPS, som er en banebrydende og nytænkende samarbejdsform mellem fængsler, erhvervsskoler, private virksomheder og High:five, bidrager man til verdensmålet om at ”Tilskynde til og fremme effektivt offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som bygger på erfaringer og ressourcestrategier fra partnerskaber”.

highfive – ung i arbejde

Kontakt os – vi er landsdækkende

High:five har konsulenter i hele landet.
Klik på det område hvor du ønsker at finde en konsulent.

Back To Top