skip to Main Content

Socialt ansvar

Når vi sammen har lavet et jobmatch, hjælper vi et ungt menneske med en plettet straffeattest i job – det er en stor hjælp og støtte for den unge, som ønsker at ændre livsbane og være en del af et arbejdsfællesskab. Ansættelsen har mange positive følgevirkninger, og I som virksomhed tager et vigtigt socialt ansvar. Det er en stor samfundsgevinst for os alle.

Nedenfor vises de mange gevinster, som ansættelsen medfører – både for jer som virksomhed, for den tid­ligere straffede og for samfundet som helhed.

ESG, CSR og FN’s Verdensmål

Vi er klar over, at det kan være uoverskueligt og forvirrende, hvad det betyder og hvordan man dokumenterer sin indsats. Men det behøver faktisk ikke at være svært, og jeres samarbejde med High:five om ansættelsen af en tidligere straffet kan nemt dokumenteres. Ydermere giver det dig gode muligheder i fx tilbudsmateriale og i ­brandingen af jeres virksomhed – uanset, om du er en lille, mellem eller stor virksomhed.

ESG

Environmental/Miljø, Social/Sociale, Governance/Ledelse
ESG er et sæt af konkrete kriterier, der måler jeres virksomheds indvirkning på eller håndtering af miljø-, sociale og ledelsesmæssige spørgsmål. Pt. (primo 2024) skal virksomheder med mere end 250 ansatte dokumentere deres proces og resultater ifm. arbejdet med ESG-bæredygtighedskravene.
Hvis du er en lille eller mellemstor virksomhed, så tænker du måske, at det ikke er relevant for dig. Men det er det – for kravene siver hele vejen ned gennem værdikæden, når mindre virksomheder samarbejder med større, som er forpligtet til indrapportering.

CSR

Corporate Social Responsibility
I bund og grund handler det om virksomhedens samfundsansvar, der skaber værdi for både virksomhed og samfund. Der er fokus på at optimere sociale, miljømæssige og etiske udfordringer i værdikæden.

FN’s Verdensmål

Kort fortalt udgør Verdensmålene 17 konkrete mål, som forpligter FN’s medlemslande til at afskaffe fattigdom og sult, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. I High:five arbejder vi strategisk med FN’s Verdensmål, som vi anser som en del af vores værdisæt. Når du samarbejder med os, er I med til at bidrage til nogle af eller alle de fire Verdensmål.

Helt konkret arbejder High:five med Verdensmålene:
4 / Kvalitetsuddannelse
8 / Anstændige jobs og økonomisk vækst
10 / Mindre ulighed
17 / Partnerskaber for handling

Din virksomheds position i værdikæden

Illustrationen viser den værdikæde, jeres virksomhed er en del af, og hvordan I indgår som en helhed i det samlede produkt til slutbrugeren. Ikke alle virksomheder i værdikæden skal indrapportere ESG, men sammen kan I fremstå som en stærk kæde.

Eksempel
Forestil dig, at du er en mindre tømrervirksomhed. Du skal afgive et tilbud til en større virksomhed, der arbejder på en stor sag. Fordi den store virksomhed er forpligtet til at dokumentere, hvordan den lever op til ESG-bæredygtighedskravene, så kan du som lille virksomhed gøre gøre dig attraktiv, hvis du allerede ved afgivning af dit tilbud, kan redegøre for dit arbejde med ESG-bæredygtighedskravene.

Er du interesseret i hvordan jeres virksomhed arbejde med ESG indrapportering eller at lave en samarbejdshistorie, så er du også altid velkommen til at kontakte vores PR-ansvarlige Ditte Vika Lønow, ditte@highfive.net

Back To Top