skip to Main Content

Arbejder på tværs af offentlige myndigheder og private virksomheder

Konceptbeskrivelse

High:five er det første kriminalitetsforebyggende initiativ i Danmark, som er startet af et netværk af danske virksomheder. Med opstarten af High:five har socialt ansvarlige virksomheder således engageret sig aktivt i inklusion af tidligere straffede på arbejdsmarkedet.

Initiativet styrker på den ene side virksomhedernes sociale engagement, og på den anden side øger det mulig­hederne for, at en udsat gruppe i samfundet kan få en chance for at skabe sig et nyt liv.

High:five har siden 2006 udviklet og forfinet en metode som uafhængig, koordinerende brobygger mellem offent­lige myndigheder og private virksomheder, og metoden har dokumenteret succes. Opgaven har ikke været let:
Vi har diskuteret og debatteret, vi har prøvet af, valgt til og valgt fra. Med offentliggørelsen af denne koncept- og metodebeskrivelse ønsker vi åbent at formidle High:fives metode og erfaringer.

Konceptbeskrivelsen er tænkt som en ”lærebog”, og vi håber, at den vil tjene til både dokumentation og inspiration. Koncept- og metodebeskrivelsen er udarbejdet på en måde, så den kan være både:

  • et arbejdsredskab for ansatte i High:five
  • en metodebeskrivelse for interessenter
  • en inspirerende håndbog for personer eller organisationer, der ønsker at arbejde tværgående.

På baggrund af en stor udenlandsk interesse for High:fives arbejde er håndbogen ligeledes oversat til engelsk.

For at sikre en måling af vores resultater og optimering af vores indsats tilstræber vi korte, strukturerede processer i vores arbejde. Da de unge, virksomhederne og de enkelte situationer er vidt forskellige, vil vores aktiviteter imidlertid også bero på individuelle, situationsbestemte vurderinger.

Det er mit håb, at koncept- og metodebeskrivelsen vil tjene til fremme af den sociale ansvarlighed i samfundet til glæde for den enkelte og for samfundet som helhed.

Hvis du ønsker yderligere information, står High:fives ansatte gerne til rådighed.

Back To Top