skip to Main Content

Indsigt skaber forståelse, og forståelse nedbryder barrierer

Hvad er en mentor

  • En mentor er en støtteperson, der hjælper den unge ind på arbejdet og i gang med arbejdet.
  • Mentoren er den person, som den unge har den daglige kontakt til, og som den unge kan spørge til råds. 
  • Mentoren er den, der sikrer, at den unge fastholdes i en positiv udvikling. 
  • Mentoren udvikler sig meget ofte til at være ”rollemodel” og personlig rådgiver for den unge i andre sammenhænge end de arbejdsrelaterede.

 

Forholdet til den unge

  • Mentoren er rollemodel og vejleder for den unge, men skal kende sin grænse og være tydelig omkring denne.
  • Mentoren bliver ofte stigende engageret i den unge, og engagementet smitter ofte andre ansatte.
  • Mentoren bør være bevidst om ikke at blive for personlig involveret i den unge.

 

Sparring

  • High:fives konsulenter er daglig sparring for virksomhedens mentor, og står altid til rådighed for denne.

Hvem kan være mentor
Dygtige medarbejdere, der er beslutsomme, som kan rumme andre og som også kan sige fra, vil som oftest være gode mentorer for de unge.

Back To Top