skip to Main Content

High:five mener

Blog

Demokratiet vandt!

Folketingsvalget er afholdt.
Politikerne har i valgkampen oftest debatteret i en god og respektfuld tone.
Befolkningen har i stort tal afgivet deres stemme.
Mandaterne er fordelt efter befolkningens ønske.
Nu er det op til de folkevalgte at finde retningen for fremtidens Danmark.

På tv drøfter politikerne og kommentatorerne, hvem der vandt valget.
Min holdning er, at demokratiet vandt!
Nu skal vi acceptere udfaldet og respektere folkets beslutning. Det er kernen i et demokrati.

High:five er ikke politisk, og dette blogindlæg er ikke politisk.
Dette blogindlæg er en hyldest, der skal minde os alle om, hvor værdifuldt vores land er.
Det skal minde os om, at vi ikke må tage demokratiet for givet.

High:five har siden 2006 været så privilegeret at møde rigtig mange danske politikere, der har valgt at bruge rigtig mange timer hver dag på at gøre en forskel for det land, som de elsker lige så højt, som vi gør. Også selv om de derved har placeret sig selv på øretævernes holdeplads, hvor hver en bevægelse og hvert ord bliver fortolket, brugt og misbrugt.
De bør påskønnes, anerkendes og respekteres. Selv om vi er uenige i deres holdninger.

Når vi har haft møder med politikere, har de lyttet, været nysgerrige, interesserede og anerkendende. De har taget vores ord alvorligt, og ofte har det ført til politiske drejninger eller ændringer.

Vi har også været så privilegeret at få indsigt i forholdene i andre lande.
For mange år siden havde High:five besøg af en delegation fra Østeuropa. Vi bookede en rundvisning på Christiansborg, og vi bad en politiker hilse på delegationen, der blandt andet bestod af medarbejdere fra myndighederne.
Delegationen var chokeret over, at man i Danmark kan komme ind i ”Parlamentet” og samtidig få lejlighed til at tale med en rigtig politiker. I deres land er ”Parlamentet” forbudt område, og de havde aldrig stået ansigt til ansigt med en politiker.

I Danmark har vi alle i de sidste uger haft lejlighed til at møde og drøfte politik med de politikere, der stillede op. Vi kunne møde dem i forsamlingshuse, til politiske debatter og foran købmanden.

I Danmark kan vi møde politikerne i øjenhøjde. Vi kan drøfte og debattere politik, store og vanskelige problemstillinger og beslutninger. Vi kan bidrage med synspunkter, vi kan påvirke holdninger, og vi har lov til at være uenige.

Vi skal værne om vores demokrati. Vi skal værne om muligheden for at sige, hvad vi har lyst til, stemme på dem, vi vil, og til at udveksle meninger med landets politikere.
Men vi skal også evne at være uenige uden at blive uvenner.

Danmark er et fantastisk land. Nyd det! Men pas på det!

High:five mener …

High:fives blog indlæg er samfundsrelevante anskuelser fra en organisation, der siden 2006 har arbejdet med forebyggelse, resocialisering, social ansvarlighed og samarbejde mellem offentlige myndigheder og private virksomheder.

Ole Hessel

Seneste blog indlæg

Back To Top