skip to Main Content

High:five mener

Blog

Kodeordet er værdi

Siden 2006, hvor High:five blev startet, har vi haft besøg af delegationer fra USA, Rusland, Sydafrika, Japan, Singapore og adskillige lande fra Europa og Østeuropa. Og vi har været inviteret til Sverige, Norge, Rumænien, Estland, Japan og Singapore for at holde oplæg ved konferencer.

De fleste af de mennesker, som vi har mødt, er politikere, ledere eller ansatte hos myndigheder eller NGO’er. ”Hjælpemennesker”, der har viet deres liv til at hjælpe udsatte personer med at få et bedre liv. I den bedste hensigt.

Alle de lande, som vi har mødt, leder efter svar.
Hvordan forebygger man bedst kriminalitet?
Hvordan straffer vi, så det virker?
Hvordan kan afsoningsforløbet indrettes, så man sikrer resocialisering?
Hvordan skaber man en god overgang mellem afsoning og livet efter?
Og hvordan sikrer man, at løsladte inkluderes i samfundet efter afsoning?

Man skulle måske tro, at forholdene omkring kriminalitet, reaktion og resocialisering er meget forskellige rundt omkring i verden. Det er de ikke. Men reaktionerne og indstillingerne til dem er.

I nogle lande mener man, at adfærden ændres med hårdere straffe og dårligere afsoningsforhold. I andre lande er fokus næsten udelukkende på behandling og resocialisering under menneskelige forhold.

Samtidig kunne man foranlediges til at tro, at vi i Danmark har gode svar på det meste, men vi er overhalet af mange lande.

Alle de lande, som vi møder, stiller de samme spørgsmål til os.
Hvordan motiverer i tidligere straffede, hvordan får i virksomhederne til at åbne døren, og hvordan fastholder I de unge i et nyt liv?
Jo oftere man får spørgsmålene, jo mere reflekterer man over, hvad kodeordet egentlig er.

Kodeordet er værdi
Alle har formentlig et ønske om et godt liv. Men der er forskellige versioner af, hvad et godt liv er!
Når vi gerne vil hjælpe mennesker, der har behov for hjælp, bør vi sigte efter den version, personen, som vi hjælper har, og ikke vores egen version.

Forandring i livet starter med en drøm. En drøm om at komme væk fra et sted eller til et andet. Drømmen aktiverer motivation til handling. Resultatet afhænger af evnen og muligheden.

Mange af de unge, som High:five arbejder med, har drømmen, men de afviser den, fordi de ikke tror på egne evner, eller på at nogen vil have dem.

Opgaven for os, er at fortælle dem, at drømmen er realistisk. At der er nogen derude, der vil give dem chancen og fortælle dem, at de har evnerne eller, at modtageren vil give dem evnerne til at lykkes.

Drømmen bliver til billeder, til værdi, og udsigten til værdi aktiverer motivationen til forandring.

Værdien ligger ofte i en ”normalisering”. At være som alle andre. Det er én af grundene til, at vi i High:five kun arbejder med ordinære ansættelser, for det er ikke normalt at arbejde uden at få løn for det. Det skaber ikke værdi for den enkelte.

Men der er også er en modtager. Virksomheden.
At ansætte en ny medarbejder skal give værdi for virksomheden.
Virksomheden skal opleve, at de får en arbejdskraft, der kan gavne virksomhedens bundlinje.

Ud over arbejdskraft, kan virksomhederne opnå social profilering, en god følelse blandt de ansatte og smukke ord i CSR-regnskabet. Det hedder merværdi.

At skabe værdi for den ledige og for virksomheden, der ansætter dem, giver samtidig værdi for myndighederne, og det giver værdi for samfundsøkonomien.

Når High:five får en tidligere kriminel ud i et ordinært arbejde, skaber det også værdi for den helt almindelige borger i samfundet. Kriminaliteten i sænkes. Samfundet bliver mere trygt.

Værdi i samarbejde
High:five deltager i Offentlig-Private samarbejder, hvor virksomheder deltager i opkvalificeringen af indsatte, og værdibegrebet er afgørende for at finde løsninger i fællesskab.

De indsatte skal have værdi af kvalificeringen. De skal opleve at have succes med at lære, at de bliver dygtigere, og at de kommer tættere på deres drøm om et normalt liv.

Fængslerne skal have værdi, fordi de løser en vigtig opgave med at resocialisere de indsatte, og bringer dem nærmere arbejdsmarkedet.

Virksomhederne skal have værdi, fordi de kan kvalificere kommende medarbejdere målrettet de behov, som de selv har. Det giver jobmuligheder, der igen giver værdi for de løsladte.

Værdi ER kodeordet
Jeg håber, at du som læser vil spørge dig selv, hvad der giver dig værdi, og hvordan du fremover kan skabe større værdi for andre.

Jeg håber også, at politikere og myndigheder vil spørge sig selv, om samfundet og de løsninger, som vi benytter for at håndtere sociale udfordringer, reelt skaber værdi for alle.

Hvis svaret er nej, bør man overveje at ændre metoden.

High:five mener …

High:fives blog indlæg er samfundsrelevante anskuelser fra en organisation, der siden 2006 har arbejdet med forebyggelse, resocialisering, social ansvarlighed og samarbejde mellem offentlige myndigheder og private virksomheder.

Ole Hessel

Seneste blog indlæg

Back To Top