skip to Main Content

High:five mener

Blog

Det kan blive meget bedre

Kære politiker
Du skal i løbet af 2021 lave en ny flerårsaftale for Kriminalforsorgen.
Spørgsmålet til dig er, om du kun vil løse udfordringerne, eller også forbedre resultaterne af straf?

Nyhedsstrømmen taler sit tydelige sprog. Kriminalforsorgen er presset.
Et fåtal af hårde indsatte belaster mange ansatte. Medierne efterlader et indtryk af kaos.
Der skal handles politisk. Men vent lige et øjeblik!

Du har givet Kriminalforsorgen 2 opgaver:
Dels skal de sørge for, at domstolenes straf afsones, og dels skal de forsøge at resocialisere de indsatte, så de ikke begår kriminalitet igen efter afsoning. Begge opgaver har stor betydning.

Straffen har betydning for dem, der er blevet ramt af den kriminalitet, der allerede er begået.
Du vil forståeligt nok vise ofrene hensyn og slå hårdt ned på gerningsmændene.
Men resocialisering har betydning for de ofre, der kan blive ramt af fortsat kriminalitet, når de dømte løslades. Dem skal du også tænke på.

Når du ”tilfredsstiller” 100 ofre for forbrydelser, ved at straffe deres gerningsmænd, så vil der ifølge statistikken komme 66 nye ofre for fortsat kriminalitet, hvis resocialisering ikke lykkes.

Det er muligt at resocialisere langt de fleste indsatte, for de vil gerne have et normalt liv.
Men der er nogle forudsætninger, der skal være opfyldt for at lykkes:

For det første skal den kriminelle adfærd afdækkes og behandles, så den ikke flytter med ud af fængslet. Hvis den gør det, er der stor sandsynlighed for tilbagefald til kriminalitet.
For det andet skal vi give de indsatte kompetencerne til at kunne få et arbejde efter løsladelse.
God adfærd og motivation skal tilføres kompetencer, hvis straf skal skabe vedvarende forandring.
Det har vist sig muligt via et tværgående samarbejde og med hjælp fra private virksomheder.
Begge dele kræver midler. Det koster. Men den samfundsøkonomiske besparelse er enorm.

Nogle indsatte opfører sig dårligt. Det er sandt. De skal behandles derefter.
Men det bør ikke gå ud over de mange indsatte, der er motiverede for at leve et lovligt liv.
Man smider jo ikke en hel skoleklasse udenfor døren, fordi 2 elever opfører sig dårligt.
Man fjerner de 2 ballademagere, så resten kan få ro til at lære noget og skabe sig en fremtid.

Du skal naturligvis løse de akutte udfordringer, som Kriminalforsorgen står overfor.
Men du har også ansvaret for at sikre, at kriminaliteten stopper med dommen, og at indsatte får kompetencerne og mulighederne for at leve et normalt liv efter afsoning.

For hvem ved kære politiker. Måske er din nye nabo en tidligere indsat.
Skal han så være håndværker eller kriminel?
Du træffer beslutningen!

Ole Hessel, direktør, High:five

Highfives nye video viser, hvad tidligere dømte drømmer om.
Du kan se den her: https://www.youtube.com/watch?v=pQZMqFyuvgo&feature=youtu.be

High:five mener …

High:fives blog indlæg er samfundsrelevante anskuelser fra en organisation, der siden 2006 har arbejdet med forebyggelse, resocialisering, social ansvarlighed og samarbejde mellem offentlige myndigheder og private virksomheder.

Ole Hessel

Seneste blog indlæg

Back To Top