skip to Main Content

High:five mener

Blog

Sammen er vi bedre!

Af Ole Hessel, direktør
 
Slip kontrollen, ræk hånden frem til samarbejde og skab bedre resultater
 
FN’s Verdensmål er i manges tanker og fylder stadig mere i den offentlige debat.
 
High:fives arbejde handler om ”Anstændigt arbejde til alle” (verdensmål nr. 8) og ”Partnerskaber” (verdensmål nr. 17).
 
Det er ”indpakningen”, men hvad er ”indholdet”?
 
De fleste ved, at High:five arbejder for at skabe ordinære (anstændige) jobs til tidligere straffede.
Dette arbejde har fundet en virksom og effektiv model, der skaber rigtig gode resultater.
 
2-300 unge matches årligt i jobs rundt omkring på landets virksomheder.
Målt et år efter opstart lever mere end 70 % af de tidligere straffede en kriminalitetsfri tilværelse.
 
Det vælter bogstavelig talt ind med ansøgninger fra unge, der gerne vil i arbejde, og virksomhederne er meget positive, når vi beder dem ansætte de unge i ordinære jobs.
 
Men lad mig i dette indlæg bruge nogle ord på vores arbejde med ”Partnerskaber”.
 
I 2013 indledte vi et samarbejde med et stilladsfirma, der var i akut mangel på arbejdskraft.
Vi motiverede til en drøftelse med det nærliggende fængsel om etablering af en uddannelse til de indsatte, for at gøre dem klar til ansættelse i virksomheden.
 
Første kursus løb af stablen i slutningen af 2013. Den nærliggende erhvervsskole var garanti for kvaliteten af uddannelsen, og stilladskurset blev en stor succes, hvor flere indsatte gik direkte fra afsoning og ud i ordinær ansættelse i virksomheden.
 
Offentlig-Privat Samarbejde (OPS)
Med baggrund i erfaringerne etablerede vi i samarbejde med Kriminalforsorgen konceptet ”Offentligt-Privat Samarbejde” i daglig tale kaldet ”OPS”.
 
Ideen var at udnytte afsoningstiden bedst muligt til at give de indsatte de kompetencer, som virksomhederne efterspørger.
Samtidig skulle virksomhederne involveres i uddannelsen af de indsatte for på den måde at nedbryde barrierer mellem de ”kommende ledige” (de indsatte) og de virksomheder, der kunne indfri de indsattes ønske om et helt normalt arbejde efter afsoning.
 
Det enkelte OPS indledes med en ligeværdig drøftelse mellem en virksomhed, fængslet, den nærliggende erhvervsskole og High:five.
Virksomheden beskriver deres behov, fængslet afsøger mulighederne, og erhvervsskolen beskriver kurset. High:five faciliterer samarbejdet og dokumenterer resultaterne.
 
I de sidste år er der etableret adskillige OPS-forløb rundt omkring på landets fængsler, og mulighederne for fremtiden er enorme.
 
 
Værdien af OPS
Vi var nok godt klar over, at OPS var en god idé, men vi er overraskede over, hvor stor og positiv effekt konceptet har for alle involverede parter.
 
Når en virksomhed som betalt underviser deltager i uddannelsen af indsatte i fængslerne, får de lejlighed til at vurdere den enkeltes vilje, motivation, personlighed og evne, og de kan ansætte de bedst egnede kandidater i forlængelse af afsoningen. På den måde sparer virksomheden et introforløb på virksomheden, og minimerer frafald blandt nyansatte.
 
De indsattes motivation og engagement stiger markant, når det er en privat virksomhed, der påtager sig opgaven at kvalificere dem. De øjner muligheden for at få et job efter afsoning.
 
Mange indsatte får for første gang et skriftligt bevis på, at de kan udføre et ”konstruktivt” arbejde, de lærer at lære, og den selvopfattelse, som mange bærer rundt på, om at ”ingen alligevel vil ansætte mig”, forstummer – selv blandt indsatte, der ikke deltager i uddannelsen.
 
Motivationen og engagementet stiger yderligere, når de kan se, at mange af de uddannede indsatte løslades direkte til ordinært job på de deltagende virksomheder.
 
Fængslerne har vist modet til at byde erhvervslivet indenfor, og personalet yder en formidabel indsats for at imødekomme virksomhedernes forventninger.
Ansatte i fængslerne fortæller, at tilstedeværelsen af et OPS-forløb er ”meningsfuld uddannelse af de indsatte”, og at stemningen blandt de indsatte forbedres.
 
Hvad skal der til
Vi ved det alle sammen: Alene kan vi gøre noget – sammen kan vi gøre mere.
Men hvad er det, der skal til, for at skabe bedre resultater sammen med andre?
 
Først og fremmest skal man erkende, at man ikke er fuldkommen, når man er alene.
Samarbejde med vidt forskellige parter indebærer, at man skal være åben overfor andres synspunkter og holdninger, og så er det er afgørende, at alle skal have værdi af samarbejdet.
 
Samarbejdet skal være ligeværdigt. Det er ikke som at bestille en vare for at få en ydelse.
Det er at skabe noget nyt – sammen – i moderne sprog hedder det co-creation – på dansk hedder det samskabelse.
 
Vi påstår ikke, at det er nemt, for det er det ikke. Men det er muligt.
 
Hvis du som virksomhed eller myndighed vil inspireres, så tøv ikke med at kontakte os.

High:five mener …

High:fives blog indlæg er samfundsrelevante anskuelser fra en organisation, der siden 2006 har arbejdet med forebyggelse, resocialisering, social ansvarlighed og samarbejde mellem offentlige myndigheder og private virksomheder.

Ole Hessel

Seneste blog indlæg

Back To Top