skip to Main Content

High:fives fremtid

Af Ole Hessel, direktør Siden 2006 har High:five udviklet en effektiv metode til at skabe ordinære job til tidligere straffede. Siden 2013 har vi været en del af et offentligt-privat samarbejde (OPS), hvor de virksomheder, som vi samarbejder med, kvalificerer…

Read more

Samfundets krav begrænser succes

Når et menneske begår kriminalitet, skal han eller hun straffes. Der skal være en konsekvens. At straffe lovovertrædelser skal afholde andre fra at gøre det samme. Det skal virke forebyggende. Fængslerne skal motivere dømte til at leve et lovligt liv efter…

Read more

Det kan blive meget bedre

Kære politiker Du skal i løbet af 2021 lave en ny flerårsaftale for Kriminalforsorgen. Spørgsmålet til dig er, om du kun vil løse udfordringerne, eller også forbedre resultaterne af straf? Nyhedsstrømmen taler sit tydelige sprog. Kriminalforsorgen er presset. Et fåtal…

Read more

Når virkeligheden bliver virkelig

Den skarpe iagttager har bemærket, at High:five i samarbejde med fængslerne løbende inviterer virksomhederne på besøg bag tremmer. Hvorfor? For at nedbryde fordomme! Fordomme opstår, når holdninger udspringer af uvidenhed. Fordomme blokerer for fornuft. Vi isolerer andre. Og dermed også…

Read more

Sammen er vi bedre!

Af Ole Hessel, direktør   Slip kontrollen, ræk hånden frem til samarbejde og skab bedre resultater   FN’s Verdensmål er i manges tanker og fylder stadig mere i den offentlige debat.   High:fives arbejde handler om ”Anstændigt arbejde til alle”…

Read more

Demokratiet vandt!

Folketingsvalget er afholdt. Politikerne har i valgkampen oftest debatteret i en god og respektfuld tone. Befolkningen har i stort tal afgivet deres stemme. Mandaterne er fordelt efter befolkningens ønske. Nu er det op til de folkevalgte at finde retningen for…

Read more

Er det fedt at være i fængsel?

Så er vi der igen. Endnu en debat om forholdene i danske fængsler. ”Nyt fængsel”. ”Eget toilet”. ”Eget tv”. ”De lever bedre, end man gør udenfor fængslerne”. Det er bare nogle af kommentarerne, der i øjeblikket flyver rundt omkring forholdene…

Read more

Målet definerer rejsen!

Er straffen for kriminalitet effektiv? Det ved vi ikke, for vi kender ikke målet. Når en virksomhed sætter sig for at øge fx produktion, salg eller overskud, så tager de udgangspunkt i nuværende forhold for at sætte nye ambitiøse, men…

Read more

Kodeordet er værdi

Siden 2006, hvor High:five blev startet, har vi haft besøg af delegationer fra USA, Rusland, Sydafrika, Japan, Singapore og adskillige lande fra Europa og Østeuropa. Og vi har været inviteret til Sverige, Norge, Rumænien, Estland, Japan og Singapore for at…

Read more

Wake up call

I kraft af min stilling som direktør i High:five, har jeg netop deltaget som gæstetaler ved ”Yellow Ribbon” konferencen i Singapore. Her var 460 deltagere fra 26 forskellige lande samlet for at drøfte resocialisering. Se mere på: https://highfive.net/da/nyheder/highfive-i-singapore Jeg var inviteret…

Read more
Back To Top